25 Μαΐου, 2024

Κηρύγματα Μαΐου – Αυγούστου 2023

Επιμέλεια κειμένων: πρωτ. Δημήτριος Κατούνης

1. Κυριακή 7 Μαΐου 2023. Παραλύτου

2. Κυριακή 14 Μαΐου 2023. Σαμαρείτιδος

3. Κυριακή 21 Μαΐου 2023. Τυφλού

4. Κυριακή 28 Μαΐου 2023. Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

5. Κυριακή 4 Ιουνίου 2023. Πεντηκοστή

6. Κυριακή 11 Ιουνίου 2023. Α΄ Ματθαίου (Αγίων Πάντων)

7. Κυριακή 18 Ιουνίου 2023. Β΄ Ματθαίου (Αγιορειτών Πατέρων)

8. Κυριακή 25 Ιουνίου 2023. Γ΄ Ματθαίου

9. Κυριακή 2 Ιουλίου 2023. Δ΄ Ματθαίου

10. Κυριακή 9 Ιουλίου 2023. Ε΄ Ματθαίου

11. Κυριακή 16 Ιουλίου 2023. ΣΤ΄ Ματθαίου (Αγίων 630 Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου)

12. Κυριακή 23 Ιουλίου 2023. Ζ΄ Ματθαίου

13. Κυριακή 30 Ιουλίου 2023. Η΄ Ματθαίου

14. Κυριακή 6 Αυγούστου 2023. Μεταμόρφωσις του Σωτήρος

15. Κυριακή 13 Αυγούστου 2023. Ι΄ Ματθαίου

16. Κυριακή 20 Αυγούστου 2023. ΙΑ΄ Ματθαίου

17. Κυριακή 27 Αυγούστου 2023. ΙΒ΄ Ματθαίου

Related posts