13 Απριλίου, 2024

Κηρύγματα Ιανουαρίου – Απριλίου 2024

Επιμέλεια κειμένων: πρωτ. Δημήτριος Κατούνης


1. Κυριακή 7η Ἰανουαρίου 2024. Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ

2. Κυριακή 14η Ἰανουαρίου 2024. Κυριακή μετά τά Φῶτα

3. Κυριακή 21η Ἰανουαρίου 2024. Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ

4. Κυριακή 28η Ἰανουαρίου 2024. Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ

5. Κυριακή 4η Φεβρουαρίου 2024. Κυριακή ΙΕ΄ Ματθαίου

6. Κυριακή 11η Φεβρουαρίου 2024. Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου

7. Κυριακή 18η Φεβρουαρίου 2024. Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου

8. Κυριακή 25η Φεβρουαρίου 2024. Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου

9. Κυριακή 3η Μαρτίου 2024. Κυριακή ΙΖ΄ Λουκᾶ

10. Κυριακή 10η Μαρτίου 2024. Κυριακή Ἀπόκρεω

11. Κυριακή 17η Μαρτίου 2024. Κυριακή Τυρινῆς

12. Κυριακή 24η Μαρτίου 2024. Κυριακή Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας)

13. Κυριακή 31η Μαρτίου 2024. Κυριακή Β΄ Νηστειῶν (Γρηγορίου Παλαμᾶ)

14. Κυριακή 7η Ἀπριλίου 2024. Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

15. Κυριακή 14η Ἀπριλίου 2024. Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

16. Κυριακή 21η Ἀπριλίου 2024. Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

17. Κυριακή 28η Ἀπριλίου 2024. Κυριακή τῶν Βαῒων

Related posts