13 Απριλίου, 2024

Κηρύγματα Κυριακών Μαΐου – Αυγούστου 2020

Επιμέλεια κειμένων: πρωτ. Δημήτριος Κατούνης

 

1. Κυριακή 3 Μαΐου 2020. Κυριακή των Μυροφόρων

2. Κυριακή 10 Μαΐου 2020.Κυριακή του Παραλύτου

3. Κυριακή 17 Μαΐου 2020. Κυριακή της Σαμαρείτιδος

4. Κυριακή 24 Μαΐου 2020. Κυριακή του Τυφλού

5. Κυριακή 31 Μαΐου 2020. Κυριακή των Αγίων 318 Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

6. Κυριακή 7 Ιουνίου. Κυριακή Πεντηκοστής

7. Κυριακή 14 Ιουνίου. Α΄ Ματθαίου. Κυριακή των Αγίων Πάντων

8. Κυριακή 21 Ιουνίου. Β΄ Ματθαίου

9. Κυριακή 28 Ιουνίου. Γ΄ Ματθαίου

10. Κυριακή 5 Ιουλίου. Δ΄ Ματθαίου

11. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ε΄ Ματθαίου

12. Κυριακή 19 Ιουλίου. Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου

13. Κυριακή 26 Ιουλίου. Ζ΄ Ματθαίου

14. Κυριακή 2 Αυγούστου. Η΄ Ματθαίου

15. Κυριακή 9 Αυγούστου. Θ΄ Ματθαίου. Κυριακή μετά τή Μεταμόρφωση

16. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ι΄ Ματθαίου. Κυριακή μετά τήν Κοίμηση

17. Κυριακή 23 Αυγούστου. ΙΑ΄ Ματθαίου

18. Κυριακή 30 Αυγούστου. ΙΒ΄ Ματθαίου

Related posts