21 Φεβρουαρίου, 2024

Τελευταια Νεα

Eξαμηνία μαθήματα για την επιστήμη της λαογραφίας από τη “Μαγνήτων Κιβωτό”

Δυο εξαμηνία μαθήματα για την επιστήμη της λαογραφίας από την Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας

Σύγχρονοι Ορίζοντες Λαογραφικών Σπουδών
Φιλολογική Λαογραφία

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη συνεργασία του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας της Σχολής Κλασσικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως 8 Φεβρουαρίου ενώ τα εξ αποστάσεως μαθήματα ξεκινούν στις 11 Φεβρουαρίου.

Η Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας, Τμήμα του Πολιτιστικού Φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη Διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος» της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, από το εαρινό εξάμηνο του 2018-19 και για τα επόμενα πέντε εξάμηνα θα προσφέρει το πρόγραμμα:
«Εισαγωγή στην Επιστήμη του Λαϊκού Πολιτισμού» στο πλαίσιο τριετούς κύκλου σπουδών.
Οι εγγραφές στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας – πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «moodle» του προγράμματος στην διεύθυνση: http://learn.cultureacademy.gr ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Εκεί υπάρχει και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος αλλά και το πρόγραμμα σπουδών και άλλες πληροφορίες για δύο εξάμηνα που προσφέρονται στο Χειμερινό Εξάμηνο.

Αναλυτικότερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν:
α) έως 8/2/2019 για το τρέχον Γ’ εξάμηνο «Φιλολογική Λαογραφία», για το Εαρινό εξάμηνο 2018-19 που θα προσφερθεί εξ αποστάσεως και με δια ζώσης συνεδρίες και
β) έως 8/2/2019 για το Β’ εξάμηνο σπουδών με τίτλο «Σύγχρονοι Ορίζοντες των Λαογραφικών Σπουδών [Φύλο, Διαδίκτυο, Σχολείο]» (β’ κύκλος) για το Εαρινό εξάμηνο 2018-19 που θα ξανά προσφερθεί μόνο εξ αποστάσεως
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν δωρεάν οποιοδήποτε μάθημα τους ενδιαφέρει από τα προσφερόμενα μαθήματα στο Εαρινό Εξάμηνο. Επίσης στην ιστοσελίδα http://learn.cultureacademy.gr μπορούν να αναζητήσουν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των μαθημάτων όπου αναγράφονται οι θεματικές και οι υπεύθυνοι καθηγητές.
Το πρόγραμμα του Γ’ εξαμήνου σπουδών (Εαρινό 2018-19) με τίτλο «Φιλολογική Λαογραφία», έχει ως επιστημονικό υπεύθυνο τον Μανόλη Γ. Σέργη, Καθηγητή Λαογραφίας του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Όσοι ήδη ολοκλήρωσαν το Α’ εξάμηνο με τίτλο «Εισαγωγή στη Λαογραφία» (Χειμερινό εξάμηνο 2018-19, β κύκλος) μπορούν να συνεχίσουν στο Β’ εξάμηνο με το μάθημα «Σύγχρονοι Ορίζοντες των Λαογραφικών Σπουδών [Φύλο, Διαδίκτυο, Σχολείο]», (Εαρινό 2018-19, β’ κύκλος) και επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Λαογραφίας & Φύλου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Μαρία Γκασούκα.

Σκοπός του συγκεκριμένου καινοτόμου προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί με το μεικτό μοντέλο μάθησης (blended learning) είναι να επιμορφώσει τις/τους συμμετέχουσες/ντες σε πεδία του λαϊκού πολιτισμού, αλλά και να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η επιστήμη της Λαογραφίας δεν είναι μια στατική επιστήμη, αλλά συνεχώς εξελισσόμενη, που καταγράφει και ερμηνεύει τις νέες όψεις και εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής και της λαϊκής δημιουργίας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος οδηγεί σε χορήγηση βεβαίωσης του συγκεκριμένου μαθήματος, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων (συνολικά έξι) οδηγεί σε πιστοποιητικό παρακολούθησης του τριετούς προγράμματος.

 

Από την Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας

Related posts