29 Φεβρουαρίου, 2024

Χαιρετισμός του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στην Παρουσίαση του Δ’ Τόμου των έργων του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012.

 

Σεβασμιώτατε, Εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος,

Εξοχώτατε κ. τ. Πρωθυπουργέ,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων,

Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγηταί,

Κυρίες καί κύριοι.

«Ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε» ἀπόψε, στό χῶρο αὐτό τῶν Γραμμάτων. Σκοπός αὐτῆς τῆς «συναγωγῆς» εἶναι ἡ παρουσίαση μιᾶς ἀκόμη πτυχῆς ἀπό τήν προσωπικότητα ἑνός πολυταλάντου ἀνθρώπου, ἑνός ἀνθρώπου τοῦ πνεύματος καί τῶν γραμμάτων, ἑνός ποιμένος πού ἄφησε ἐποχή μέ τά χαρίσματά του, πού σαγήνευσε μέ τήν παρουσία του καί πού ἄφησε δυσαναπλήρωτο κενό μέ τήν ἀναχώρησή του.

Ἄν ὁ λόγος καί ἡ γραφή ἑνός ἀνθρώπου εἶναι ἐνδεικτικά τοῦ ἐσωτερικοῦ του κόσμου, τότε καί ὁ Δ’ Τόμος τῆς σειρᾶς «ΕΡΓΑ» τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, τοῦ ἀπό Δημητριάδος, πού θά παρουσιασθῆ ἐντός ὀλίγου στήν ἀγάπη σας, εἶναι ὁπωσδήποτε ἕνας καθρέπτης τοῦ πνευματικοῦ ὕψους καί εὕρους τοῦ ὑψιπέτου αὐτοῦ Ἱεράρχου.

Δοξολογῶ τόν Ἅγιο Θεό, διότι ὡς διάδοχος τοῦ μακαριστοῦ στήν Ποιμαντορική Διακονία τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας τῆς Δημητριάδος, ἔγινα κληρονόμος αὐτοῦ τοῦ μεγάλου πνευματικοῦ πλούτου, τόν ὁποῖον ἰδίοις κόποις ἐκεῖνος συγκέντρωσε καί κληροδότησε στούς ἐπιγενομένους. Γιά τοῦτο καί θεωρῶ ὡς ἱερό καθῆκον, προσωπικό ἀλλά καί ὅλης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, νά ἐργασθοῦμε ἀπό κοινοῦ γιά τή διαφύλαξη αὐτοῦ τοῦ θησαυροῦ. Φρονῶ πώς ἡ ἔκδοση τῶν ἔργων του ἐξυπηρετεῖ ἀπόλυτα τόν σκοπό αὐτό. Διότι καθιστᾶ τό εὗρος τῶν ὁραματισμῶν, τό βάθος τῆς ἀγάπης καί τήν πολύτιμη ποιμαντορική πεῖρα τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου μας προσιτά σέ Ἐπίσκοπο, κλῆρο καί λαό, ἀποδεκτά βοηθητικά μέσα στόν πνευματικό ἀγῶνα ἀπό τόν κάθε καλῆς διαθέσεως ἄνθρωπο.

Ὁ παρών τόμος περιέχει τήν Ἀρθρογραφία τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ Χριστοδούλου στό Περιοδικό «Πληροφόρηση» ἀπό τό 1981, ἔτος ἱδρύσεως τοῦ Περιοδικοῦ, ἕως τό 1998, ἔτος ἐκλογῆς τοῦ Ἱδρυτοῦ του στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο. Εἶναι ἕνα ἔξοχο πράγματι δεῖγμα τῆς πολυσχιδοῦς προσωπικότητός του. Μένει κανείς ἐνεός μπροστά στά δείγματα γραφῆς τοῦ τότε Μητροπολίτου Δημητριάδος, ἑνός ἀνθρώπου πάντα ἐπίκαιρου, παιδικά αὐθόρμητου, προφητικά προδρομικοῦ καί σκανδαλωδῶς πρωτοπόρου, ἀσυμβίβαστου, φιλόπατρι, φιλότεκνου, «ἔργῳ καί λόγῳ δυνατοῦ».

Ὡς σημερινός Ἐπίσκοπος τῆς Ἐπαρχίας τῆς Δημητριάδος, τοῦ πνευματικοῦ ἀγροῦ στόν ὁποῖον ἐκεῖνος ἐπί 24 ἔτη ἐργάσθηκε, θέλω νά εὐχαριστήσω ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στήν ἔκδοση τοῦ πρώτου αὐτοῦ τόμου τῆς Ἀρθρογραφίας του. Καταρχήν, τόν ἐπιμελητή τῆς ἐκδόσεως καί ὑπεύθυνο τῆς ὕλης αὐτοῦ τοῦ ἐξαιρετικά κοπιώδους ἔργου, ἀρχιμανδρίτη Ἐπιφάνιο Οἰκονόμου, ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἕνα ἀπό τούς καλύτερους συνεργάτες τοῦ Ἐπισκόπου στό ἐπίπονο λειτούργημά του. Ὁ π. Ἐπιφάνιος, προσφιλές πνευματικό τέκνο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου, πιστός στήν ἱερή του μνήμη, εὐεργετεῖ σήμερα τήν τοπική μας Ἐκκλησία, φέροντας στό φῶς τά πολύτιμα αὐτά ἄρθρα του, ὡς κοινή πνευματική ἰδιοκτησία ὅλων μας. Τόν εὐγνωμονῶ ἐξ ὀνόματος ὅλου τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος γιά τήν δωρεά αὐτή.

Θερμές εὐχαριστίες ὀφείλονται ἀκόμη στόν εκδότη κ. Πέτρο Κυριακίδη, καί στις περίβλεπτες Ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ, διότι στήριξαν καί τήν ἔκδοση αὐτή μέ ἀγάπη στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου· ἀλλά καί σέ ὅλους τούς συνεργάτες τῶν Ἐκδόσεων, διότι μέ ὑπευθυνότητα καί εὐσυνειδησία κοπίασαν, γιά νά ἔχουμε σήμερα στά χέρια μας τό ἄρτιο αὐτό ἐκδοτικό ἀποτέλεσμα. Εὔχομαι ἐξ ὅλης καρδίας αἰσία καί καλλίκαρπη συνέχεια τῆς θεάρεστης αὐτῆς ἐκδοτικῆς προσφορᾶς ἐπί ἔτη πολλά.

Τίς εὐχαριστίες μου ἐκφράζω ἀκόμη πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο, ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό, τόν Ἐξοχώτατο Ὑπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη καί τήν Ἐλλογιμωτάτη Ὁμότιμη Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Μερόπη Σπυροπούλου, πού θά παρουσιάσουν τόν Τόμο. Ὁ Θεός νά ἐπιδαψιλεύει τίς θεῖες δωρεές Του στήν ποιμαντική, ἐθνική καί ἐπιστημονική διακονία τους.

Εὐχαριστῶ.

Related posts