29 Μαΐου, 2023

Τελευταια Νεα
Εγκύκλιοι

Περί της μη ταυτόχρονης τελέσεως των Μυστηρίων Γάμου και Βαπτίσεως

Πρός τούς  Εὐλαβεστάτους  Ἐφημερίους  τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως   Ἀγαπητοί  μου ἀδελφοί  καί  πατέρες Τήν  τελευταία  τριετία  ἔχουμε  ἀποδυθεῖ  ἀπό  κοινοῦ...
Read more

Διαγωνισμός παρουσίασης τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ μέ πολυμέσα, φωτογραφία, ἀφήγηση, μουσική καί τραγούδια

Π ρ ό ς Τούς  Πανοσιολογιωτάτους καί Αἰδεσιμολογιωτάτους Ἐφημερίους – Ὑπευθύνους  Νεότητος τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Εἰς  τάς  ἕδρας  των  ...
Read more

Οδηγίες Μητροπολίτου Δημητριάδος για την επιλογή των νέων Εκκλ/κών Συμβούλων

Εγκύκλιο σημείωμα προς τους Προϊσταμένους των Ενοριακών Ναών και τους Προέδρους των Διαχειριστικών  Επιτροπών των Ιερών Παρεκκλησίων της Μητροπόλεώς μας απέστειλε ο Σεβ....
Read more

Ἀπαγόρευση χρήσης προβολέων-φωτιστικῶν σέ τρίποδα στούς Ἱερούς Ναούς

Πρός τούς Εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐνταῦθα ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: «Ἀπαγόρευση χρήσης προβολέων-φωτιστικῶν σέ τρίποδα στούς Ἱερούς Ναούς»....
Read more

Περί τοῦ τύπου τῆς σφραγῖδος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Πρός Τούς Πανοσιολ. καί Αἰδεσιμολ. Ἐφημερίους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: «Περί τοῦ τύπου τῆς σφραγῖδος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν καί τῶ...
Read more

Λήξη θητείας Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν

Πρός τούς Πανοσ. καί Αἰδεσ. Προϊσταμένους τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Προέδρους τῶν Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἱερῶν Παρεκκλησίων τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως...
Read more