22 Φεβρουαρίου, 2024

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΝΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ, ΝΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΝΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ, ΝΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

Διεθνές Συνέδριο

Συνεδριακό Κέντρο «Θεσσαλία», Μελισσάτικα, Βόλος 19 – 22 Οκτωβρίου 2023

 

Στα Μελισσάτικα του Βόλου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Θεσσαλία», θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο «Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός μεταξύ προνεωτερικών δεσμεύσεων, νεωτερικών προκλήσεων και μετανεωτερικής συνάφειας» από τις 19 ως τις 22 Οκτωβρίου 2023. Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Έδρα Θρησκειολογίας (τομέας Ορθόδοξου Χριστιανισμού) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ερφούρτης (Γερμανία) και την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου.
Το Συνέδριο είναι ανοικτό για το κοινό, είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.
Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι αγγλική (δεν θα υπάρχει μετάφραση).

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να ρίξει φως σε ερωτήματα όπως η πολύπλευρη σχέση της Ορθοδοξίας με τη νεωτερικότητα, ο ενδεχόμενος συντηρητισμός της και η έμφαση στην παράδοση ως ένα δεσμευτικό κανονιστικό παρελθόν, η δυνατότητα της Ορθοδοξίας να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις αλλά και η πρόσφατη σχετικοποίηση παλαιοτέρων αφηγημάτων στο πλαίσιο της μετα-νεωτερικότητας, που αποκαλύπτει νέες προοπτικές για τη σημασία της Ορθοδοξίας σήμερα και αυξάνει το γόητρό της διεθνώς.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ (στα αγγλικά): https://www.acadimia.org/images/pdf_doc_more/2023/programs/orthodoxy_pre_post_modern_program_only.pdf

Το φυλλάδιο με το πρόγραμμα, τα βιογραφικά των συνέδρων και τις περιλήψεις των εισηγήσεων είναι διαθέσιμο εδώ (στα αγγλικά): https://www.acadimia.org/images/pdf_doc_more/2023/programs/orthodoxy_pre_post_modern_booklet.pdf

Οι σύνδεσμοι για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση είναι:
https://us06web.zoom.us/j/83162144590 (20 Οκτωβρίου)
https://us06web.zoom.us/j/85000795101 (21 Οκτωβρίου)

Η αρχική, λεπτομερής ανακοίνωση του σκεπτικού του Συνεδρίου είναι διαθέσιμη εδώ

 

ORTHODOX CHRISTIANITY BETWEEN PRE-MODERN COMMITMENTS, MODERN CHALLENGES, AND POST-MODERN RELEVANCE

International Conference

“Thessalia” Conference Centre, Melissatika, Volos, Greece
October 19-22, 2023

 

The Conference “Orthodox Christianity Between Pre-Modern Commitments, Modern Challenges, and Post-Modern Relevance” is planned to take place in Volos, in the “Thessalia” Conference Centre, between October 19 and 22, 2023. The conference is organised by the Chair of Religious Studies (Orthodox Christianity) of the Faculty of Philosophy of the University of Erfurt (Germany), and the Volos Academy for Theological Studies (Greece).
It is open to the public, both in situ and online through Zoom.
The working language will be English (no translation provided).

The Conference aims to shed light on topics as the multifaceted relation of Orthodoxy with modernity, its alleged conservatism and its emphasis on the tradition as a binding, normative past, its capacity to respond to present-day challenges, but also the recent developments in the post-modern context, which have relativised earlier narratives, opening new possibilities for the importance of Orthodoxy and increasing its international attractiveness internationally.

The Conference programme is available at: https://www.acadimia.org/images/pdf_doc_more/2023/programs/orthodoxy_pre_post_modern_program_only.pdf

The booklet with the programme, the CV’s of the Conference participants and the abstracts of the presentations is available at: https://www.acadimia.org/images/pdf_doc_more/2023/programs/orthodoxy_pre_post_modern_booklet.pdf

The links for online access are:
https://us06web.zoom.us/j/83162144590 (October 20)
https://us06web.zoom.us/j/85000795101 (October 21)

The initial detailed announcement of the Conference concept is available HERE. 

Related posts