21 Φεβρουαρίου, 2024

Τελευταια Νεα

Κηρύγματα Μαΐου – Αυγούστου 2022

Επιμέλεια κειμένων: πρωτ. Δημήτριος Κατούνης

1. Κυριακή 1 Μαΐου 2022. Αντίπασχα

2. Κυριακή 8 Μαΐου 2022. Μυροφόρων

3. Κυριακή 15 Μαΐου 2022. Παραλύτου

4. Κυριακή 22 Μαΐου 2022. Σαμαρείτιδος

5. Κυριακή 29 Μαΐου 2022. Τυφλού

6. Κυριακή 5 Ιουνίου 2022. Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου

7. Κυριακή 12 Ιουνίου 2022. Πεντηκοστή

8. Κυριακή 19 Ιουνίου 2022. Α’ Ματθαίου (Αγίων Πάντων)

9. Κυριακή 26 Ιουνίου 2022. Β’ Ματθαίου

10. Κυριακή 3 Ιουλίου 2022. Γ’ Ματθαίου

11. Κυριακή 10 Ιουλίου 2022. Δ’ Ματθαίου

12. Κυριακή 17 Ιουλίου 2022. Ε’ Ματθαίου (Αγίων Πατέρων Δ’ Οικουμενικής Συνόδου)

13. Κυριακή 24 Ιουλίου 2022. ΣΤ’ Ματθαίου

14. Κυριακή 31 Ιουλίου 2022. Ζ’ Ματθαίου

15. Κυριακή 7 Αυγούστου 2022. Η’ Ματθαίου

16. Κυριακή 14 Αυγούστου 2022. Θ’ Ματθαίου

17. Κυριακή 21 Αυγούστου 2022. Ι’ Ματθαίου

18. Κυριακή 28 Αυγούστου 2022. ΙΑ’ Ματθαίου

Related posts