21 Φεβρουαρίου, 2024

Τελευταια Νεα

Κηρύγματα Μαΐου – Αυγούστου 2021

Επιμέλεια κειμένων: πρωτ. Δημήτριος Κατούνης

1. Κυριακή 9 Μαΐου 2020. Κυριακή του Αντίπασχα

2. Κυριακή 16 Μαΐου 2020.Κυριακή των Μυροφόρων

3. Κυριακή 23 Μαΐου 2020. Κυριακή του Παραλύτου

4. Κυριακή 30 Μαΐου 2020. Κυριακή της Σαμαρείτιδος

5. Κυριακή 6 Ιουνίου. Κυριακή του Τυφλού

6. Κυριακή 13 Ιουνίου. Κυριακή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

7. Κυριακή 20 Ιουνίου. Κυριακή Πεντηκοστής

8. Κυριακή 27 Ιουνίου. Κυριακή των Αγίων Πάντων

9. Κυριακή 4 Ιουλίου. Β΄ Ματθαίου

10. Κυριακή 11 Ιουλίου. Γ΄ Ματθαίου

11. Κυριακή 18 Ιουλίου. Δ΄ Ματθαίου

12. Κυριακή 25 Ιουλίου. Ε΄ Ματθαίου

13. Κυριακή 1 Αυγούστου. ΣΤ΄ Ματθαίου

14. Κυριακή 8 Αυγούστου. Ζ΄ Ματθαίου

15. Κυριακή 15 Αυγούστου. Η Κοίμησις της Υπεραγίας Δεσποίνις ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

16. Κυριακή 22 Αυγούστου. Θ΄ Ματθαίου

17. Κυριακή 29 Αυγούστου. Μνήμη της Αποτομής της τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

Related posts