06 Ιουνίου, 2023

Τελευταια Νεα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΟ 17ο ετήσιο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 25ης περιφερείας ΑΧΕΠΑ, Hotel Xenia. ΒΟΛΟΣ 11/06/2016

Μέ αἰσθήματα ἰδιαίτερης χαρᾶς καί ἀγαλλίασης ἀπευθύνομαι πρός ὅλους τούς ἐκλεκτούς συνέδρους, εὐχαριστῶντας πρώτιστα τόν ὑπεύθυνο τῆς Ἑλληνικῆς περιφέρειας ΑΧΕΠΑ γιά τήν εὐγενική πρόσκληση νά βρίσκομαι τούτη τήν ὥρα κοντά σας. Εἶναι τιμή μας νά καλωσορίζουμε σήμερα στήν πόλη μας μέλη τῆς μεγαλύτερης Ἑλληνοαμερικανικῆς ὀργάνωσης τοῦ κόσμου, πού τό ὄνομά της εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένο μέ τήν εὐεργεσία, τή φιλανθρωπία, τή γενναιόδωρη προσφορά. Εἶναι τιμή μας νά ὑποδεχόμαστε ἀνθρώπους, πού ὑπερβαίνοντας τή μιζέρια τῆς ἐποχῆς μας, σκορποῦν γύρω τους ἐλπίδα. Καί εἶναι ὄντως αἰτία χαρᾶς ἡ εὐκαιρία νά βρισκόμαστε κοντά σας, κοινωνῶντας τήν εὐγένεια τῆς ψυχῆς σας καί μετέχοντας στόν ἐνθουσιασμό τῶν ὁραματισμῶν σας. Ἄν «ὅ,τι κατέχω εἶναι αὐτό πού ἔδωσα» -σύμφωνα μέ τόν στοχαστή Raoul Follerau- εἴμαστε ἀνάμεσα σέ ἐξαιρετικά πλούσιους ἀνθρώπους, ἀφοῦ ἤδη ἔχετε δώσει πολλά, συνεχίζετε νά χορηγεῖτε ἀφειδώλευτα, ἀναλώνεστε σέ προσφορά πού ξεπερνᾶ τά σύνορα.

Δέν σᾶς κρύβω ὅτι γεμίζει συγκίνηση ἡ ψυχή μου, ὅταν ἀναλογίζομαι τήν πορεία καί ἐξέλιξη μέσα στό χρόνο τῆς ὀργάνωσης ΑΧΕΠΑ. Τί κι ἄν ἱδρύθηκε ἀπό μόλις ὀκτώ Ἕλληνες μετανάστες; Ἐπιβεβαίωσαν ὅτι πάντα οἱ Ἕλληνες μεγαλουργοῦν. Πορεύθηκαν ἀπό γενεά σέ γενεά μέ ἦθος, ἀξιοπρέπεια, ὑπερηφάνεια, δυναμισμό, κυρίως ὅμως μέ πίστη στά ἰδανικά καί τίς ἀξίες τῆς φυλῆς μας. Καί σήμερα -ἕναν αἰώνα περίπου μετά- ἁπλώνεται ἡ ὀργάνωση σέ δέκα χῶρες μέ σαράντα χιλιάδες καταξιωμένα μέλη, ἐπιτυχημένους ἐπαγγελματίες, πανεπιστημιακούς, ἐκπαιδευτικούς, γιατρούς, οἰκονομολόγους, νομικούς, βουλευτές, γερουσιαστές, ἀκόμα καί κυβερνῆτες, παιδιά τῶν Ἑλλήνων μεταναστῶν, πού διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στό πολιτικό, οἰκονομικό, κοινωνικό καί πολιτιστικό γίγνεσθαι. Ἐπιδίδονται σέ πολυεπίπεδο ἔργο στόν τομέα τῆς ὑγείας, δημιουργῶντας καί ἐξοπλίζοντας μονάδες ὑγείας καί ἐφοδιάζοντάς τες μέ φαρμακευτικό ὑλικό. Δραστηριοποιοῦνται στόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας, προσφέροντας ὅ,τι ἐπιζητεῖ ἡ ἀνθρωπότητα στίς δύσκολες ἡμέρες πού διέρχεται. Ἐνδιαφέρονται ἔμπρακτα γιά τήν ἐκπαίδευση, χρηματοδοτοῦν προγράμματα, ἀλλά καί προωθοῦν τά δίκαια τῆς πατρίδας μας.

Συνεχιστές καί ἐσεῖς αὐτῆς τῆς παράδοσης, ὡς ἄξια μέλη τῆς ὀργάνωσης ΑΧΕΠΑ, ἀγωνίζεστε μέ ὅλες σας τίς δυνάμεις γιά τή διατήρηση καί ἐνίσχυση τῆς ἑλληνορθόδοξης κληρονομιᾶς μας καί γιά τή συνέχεια τοῦ ἔθνους μας καί ἐκτός τῶν συνόρων τῆς πατρίδας μας. Οἱ προσπάθειές σας συνιστοῦν δωρεά ἐλπίδας στόν κόσμο. Ἡ οἰκονομική σας ἄνεση μετουσιώνεται σέ μεγαλεπήβολα ἔργα φιλανθρωπίας. Γι’ αὐτό καί νοιώθουμε τήν ἀναγκη νά σᾶς ἀποδώσουμε τούτη τήν ὥρα τόν πρέποντα ἔπαινο.

Βέβαια, ὅπως εὔστοχα γράφει σύγχρονος στοχαστής: «Ὅταν ἐργάζεται κανείς στό ἀμπέλι τοῦ ἐθελοντισμοῦ καί τῆς φιλανθρωπίας, δέν περιμένει κάποιον ἤ κάποιους ἔξω ἀπό τό φράχτη νά τοῦ δώσουν ἔπαινο ἤ δόξα ἤ μισθό. Κάνει τή δουλειά του, καί ξέρει τί κάνει, καί ξέρει τί προσδοκᾶ. Μεθᾶ ἀπό τήν ὀμορφιά τῶν σταφυλιῶν καί τή γλύκα τοῦ κρασιοῦ. Τρυγάει τό ἀμπέλι καί κερνάει. Κερνάει χωρίς νά περιμένει νά τόν κεράσουν». Ἔτσι κι ἐσεῖς, ἀγαπητοί μου, πού ἀγωνίζεστε φιλότιμα στούς κόλπους τῆς ὀργάνωσης ΑΧΕΠΑ. Θαρρῶ πώς σᾶς μεθᾶ περισσότερο ἀπό κάθε ἐγκωμιασμό ἡ χαρά τῆς προσφορᾶς σας στόν συνάνθρωπο καί τήν κοινωνία, ὅπως καί ἡ ἱκανοποίησή σας ἀπό τήν καλή καρποφορία τοῦ ἔργου σας.

Σᾶς συγχαίρω, ὡστόσο, μέ ὅλη μου τήν ψυχή, διότι ἔχετε ἐπίγνωση τῆς ταυτότητάς σας, τήν ὁποία καί διατηρεῖτε ἀλώβητη καί ζωντανή στή χοάνη τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν. Συγχαίρω καί εὐλογῶ ὅλους σας, γιατί δέν ξεχνᾶτε τήν πατριδα μας, πρωτοστατῶντας σέ ἔργα, γιά τά ὁποῖα δικαίως σεμνύνεστε. Εὔχομαι τό συνέδριό σας νά στεφθεῖ ἀπό τή μέγιστη δυνατή ἐπιτυχία πρός ὄφελος τῆς χώρας μας, πού δεινά ταλανίζεται σήμερα ἀπό ποικίλες κρίσεις.

Μέ τίς σκέψεις αὐτές χαιρετίζω τη σημερινή σας σύναξη, δίνω σέ ὅλους τήν πατρική εὐλογία μου, καί εὔχομαι νά σᾶς ἐνδυναμώνει ὁ Θεός στό ἔργο σας καί νά σᾶς σκεπάζει πάντοτε μέ τήν ἄπειρη ἀγάπη Του.

Related posts