14 Ιουνίου, 2024

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΟ Δ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΟ Δ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ»

(Διορθόδοξο Κέντρο Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, 23.10.2015)

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι,

Θεοφιλέστατοι,

Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγητές,

Κυρίες καί Κύριοι,

Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση σᾶς ἀπευθύνω αὐτόν τόν χαιρετισμό γιά τήν ἔναρξη τοῦ Δ΄Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, πού ὀργανώνει ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, τῆς ὁποίας ἔχω τήν τιμή νά προεδρεύω.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ βρισκόμαστε γιά τέταρτη συνεχῆ χρονιά στόν φιλόξενο χῶρο τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί αὔριο θά συνεχίσουμε τίς ἐργασίες μας στόν ἐπίσης φιλόξενο χῶρο τῆς Στοᾶς τοῦ Βιβλίου. Στόχος αὐτῆς τῆς προσπαθείας, τήν ὁποία μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος καί ἡ Ἱερά Σύνοδος, εἶναι νά ἔχουμε πραγματοποιήσει σύν Θεῷ δέκα ἐπιστημονικά συνέδρια μέχρι τό ἔτος 2021, ὁπότε καί συμπληρώνονται τά διακόσια χρόνια ἀπό τήν Μεγάλη Ἑλληνική Ἐπανάσταση.

Τό φετεινό μας θέμα πιστεύω ὅτι ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον καί ἄμεση σύνδεση μέ τήν ἐπικαιρότητα. Κάθε χρόνο κατά τόν ἑορτασμό τῆς 25ης Μαρτίου ἀκούγονται διάφορες καί μεταξύ τους ἀντικρουόμενες ἀπόψεις ὡς πρός τήν ἐπίδραση πού ἄσκησαν οἱ ἰδέες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ καί τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως στόν χῶρο τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ κατά τήν περίοδο προετοιμασίας τοῦ 1821. Οἱ 23 εἰσηγήσεις, οἱ ὁποῖες θά ἐκφωνηθοῦν, θά μᾶς βοηθήσουν νά μελετήσουμε εἰς βάθος τό ζήτημα καί – γιατί ὄχι – νά πάρουμε μία γεύση τῆς ποικιλίας προσεγγίσεων καί τῶν διϊσταμένων ἀπόψεων πού ἐκφράζονται στήν ἐποχή μας.

Ἤδη ἔχουμε ἐκδώσει τά Πρακτικά τῶν τριῶν προηγουμένων Συνεδρίων καί ἐλπίζουμε, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά ἔχουμε ὅλοι μας ὑγιεία καί δύναμη, ὥστε τό 2021 νά παραδώσουμε σέ κάθε ἐρευνητή καί μελετητή μία σειρά δέκα τόμων, στούς ὁποίους οἱ ὁμιλητές θά ἔχουν καταθέσει τόν προϊόν τῆς ἔρευνας καί τοῦ προβληματισμοῦ τους. Στόχος μας δέν εἶναι νά ἐπιβάλουμε μονολιθικές ἀπόψεις, ἀλλά νά ἐνισχύσουμε τόν δημοκρατικό διάλογο καί τόν σεβασμό πρός τήν ἀλήθεια, ὅπως αὐτή τεκμηριώνεται ἀπό τίς πηγές.

Θεωρῶ ὑποχρέωσή μας νά εὐχαριστήσω τόν Μακαριώτατο γιά τήν συνεχῆ ὑποστήριξη πού παρέχει στόν θεσμό τῶν Συνεδρίων αὐτῶν. Τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννη, Διευθυντή τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου, ὁ ὁποῖος μᾶς φιλοξενεῖ ἐδῶ στήν Πεντέλη. Τόν Πρόεδρο τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς, Ἀκαδημαϊκό κ. Κωνσταντῖνο Σβολόπουλο, καί τούς συνεργάτες του, γιά τήν πολύτιμη βοήθειά τους στήν ἐπιλογή τῶν Ὁμιλητῶν. Τά μέλη τῆς Εἱδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος καί ἰδιαιτέρως τόν Γραμματέα μας, Ἀρχιμανδρίτη Βαρθολομαῖο Ἀντωνίου – Τριανταφυλλίδη γιά τήν κοπιώδη ὀργανωτική του μέριμνα καί βεβαίως τόν ἐκδοτικό Οἶκο «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ», χάρη στήν προσφορά τοῦ ὁποίου δίδεται σέ ὅλους μας κατ’ ἔτος ἡ εὐκαιρία νά ἔχουμε στήν διάθεσή μας τά Πρακτικά τῶν Συνεδρίων. Τέλος εὐχαριστῶ ἐκ βαθέων ὅλους σᾶς, πού μᾶς τιμᾶτε μέ τήν παρουσία σας.

Εὔχομαι καλή ἐπιτυχία καί πρῶτα ὁ Θεός τοῦ χρόνου νά ξαναβρεθοῦμε μέ τήν καρποφόρο Εὐλογία Του γιά τό Ε΄ Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο, τό θέμα τοῦ ὁποίου θά ἀνακοινωθῇ αὔριο τό ἀπόγευμα, κατά τήν λήξη τοῦ ἐφετινοῦ Συνεδρίου.

 

† Ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ

Ι Γ Ν Α Τ Ι Ο Σ

Related posts