13 Απριλίου, 2024

Αγιολογικά Κηρύγματα των Κυριακών Μαΐου – Αυγούστου 2012

 

 Κυριακή  Ημερομηνία
Κυριακή του παραλύτου 6/5/2012
Κυριακή της Σαμαρείτιδος 13/5/2012
Κυριακή του Τυφλού 20/5/2012
Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου 27/5/2012
Κυριακή της Πεντηκοστής 3/6/2012
Κυριακή Των Αγίων Πάντων 9/10/2011
Κυριακή β’ Ματθαίου 17/6/2012
Κυριακή γ’ Ματθαίου 24/6/2012
Κυριακή δ’ Ματθαίου 1/7/2012
Κυριακή ε΄Ματθαίου 8/7/2012
Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ’  Οικουμενικής Συνόδου 15/7/2012
Κυριακή ζ’ Ματθαίου 22/7/2012
Κυριακή η’ Ματθαίου 29/7/2012

Κυριακή θ’ Ματθαίου

5/8/2012
Κυριακή ι’ Ματθαίου
12/8/2012
Κυριακή ια΄ Ματθαίου 19/8/2012
Κυριακή ιβ’ Ματθαίου 26/8/2012

 

Related posts