22 Ιουλίου, 2024

Τελευταια Νεα
Τοπικοί Άγιοι

Σύναξη Αγιωτών Αγίων

Σύναξη Αγιωτών Αγίων
  Η Αγιά και από την ονομασία και ετυμολογία της λέξεως παραπέμπει σε μία περιοχή («Χώρα» Αγιάς, όπου ήκμασε ή μοναστική πολιτείας του «Όρους των Κελλίων») όπου ζουν...
Read more

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥΣ
Εὐλογητός, Κύριε εἰσάκουσον, Θεός Κύριος καί τό τροπάριον. Ἦχος δ΄.  Ὁ ὑψωθείς. Τῆ δωδεκάτη προσεγγίζοντες ὥρα, τήν δωδεκάριθμον αἰτοῦμεν χορείαν, Μαγνησιεῖς χριστόνυμοι...
Read more

Ο Όσιος Λαυρέντιος

Ο Όσιος Λαυρέντιος
Ό όσιος Λαυρέντιος έγινε μοναχός στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους, άλλά επειδή επικράτησε στο Άγιο Όρος, και κυρίως στη Λαύρα, ή αίρεση του Βαρλαάμ και Ακίνδυνου, αναχώρ...
Read more