24 Ιουνίου, 2024

Τελευταια Νεα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (20.10.2023)

Ἀξιότιµοι Ἐκπρόσωποι τῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Κοινοβουλίου, Σεβασµιώτατοι,
Ἐλλογιµώτατοι,
Ἐκλεκτοί προσκεκληµένοι.

 

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ εἴµαστε ἐδῶ συνηγµένοι γιά να άκούσουµε ένδιαφέρουσες ἀνακοινώσεις εἰδικῶν ἐπιστηµόνων. Εἶναι το 12ο (δωδέκατο) Ἐπιστηµονικό Συνέδριο, τό ὁποῖο διοργανώνει ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, τῆς ὁποίας ἔχω τήν τιµή να προεδρεύω.

Ἀπό τό 1999 πού ἱδρύθηκε ἡ Ἐπιτροπή µας ἔχει διοργανώσει, µέ τήν εὐλογία καί τήν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 10 Συνέδρια γιά τήν Τουρκοκρατία καί τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση και 2  µαζί µέ τό παρόν γιά τά 100 χρόνια ἀπό τή Μικρασιατική Τραγωδία.

Οἱ τόµοι τῶν Συνεδρίων τοῦ 1821 και τοῦ περσυνοῦ Α΄ Ἐπιστηµονικοῦ Συνεδρίου Μνήµης Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισµοῦ ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπό τόν ἐκδοτικό οἶκο ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, τόν ὁποῖο καί εὐχαριστοῦµε γιά τή συνεργασία καί τή συµπαράσταση. Σέ δύο χρόνια σύν Θεῷ θά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί ἡ τριλογία τῶν Συνεδρίων καί τῶν Τόµων γιά τίς Ἀλησµόνητες Πατρίδες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τοῦ Πόντου καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. Ἔχουµε δηµιουργήσει ἤδη µία µικρή βιβλιοθήκη γιά κάθε ἐνδιαφερόµενο ἐρευνητή.

Τό σηµερινό Β΄ Ἐπιστηµονικό Συνέδριο θά µελετήσει τόν Ἑλληνικό Πολιτισµό καί τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Παράδοση πού ἀναπτύχθηκαν ἐπί αἰῶνες στίς Ἀλησµόνητες Πατρίδες. Πέρσυ στο Α΄ Ἐπιστηµονικό Συνέδριο ἀσχοληθήκαµε µέ τή Γενοκτονία τῶν Χριστιανικῶν πληθυσµῶν κατά τήν περίοδο 1914-1923. Τό 2024, ὅπως τό ἔχουµε προγραµµατίσει, θά διεξαχθεῖ τό Γ΄ Συνέδριο, τό ὁποῖο θά ἀσχοληθεῖ µέ τή συµβολή τῶν προσφύγων στήν ἑλληνική κοινωνία τοῦ 20οῦ αἰῶνος, καθότι µᾶς ἔφεραν τήν εὐλάβεια, τά λείψανα τῶν Ἁγίων, τίς ἱερές εἰκόνες τους καί τήν ἐργατικότητά τους.

Ὡς Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος θέλω νά εὐχαριστήσω ἐγκαρδίως τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµο γιά τήν ἀµέριστη στήριξή του στό ἔργο µας. Εὐχαριστῶ ἐπίσης τόν Πρόεδρο τῆς Ἐπιστηµονικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Συνεδρίων, Καθηγητή Ἐµµανουήλ Βαρβούνη, Κοσµήτορα τῆς Σχολῆς Κλασικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, ὅλα τά Μέλη τῆς Συνοδικῆς καί τῆς Ἐπιστηµονικῆς Ἐπιτροπῆς, καθώς καί τόν Γραµµατέα µας, τόν Ἀρχιµανδρίτη Θεόκλητο Μέντη.

Θερµές εὐχαριστίες ἀπευθύνω καί πρός τούς ἐκλεκτούς ὁµιλητές µας, οἱ ὁποῖοι θά µᾶς βοηθήσουν νά ρίξουµε περισσότερο φῶς στή Μικρασιατική Χριστιανική Παράδοση πολλῶν αἰώνων εἰσηγούµενοι εἴτε ἀπό τή φιλόξενη αἴθουσα Πολιτιστικῶν Ἐκδηλώσεων τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου εἴτε µέσῳ διαδικτύου.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἐπιστηµονική καί ἱστορική τεκµηρίωση τῶν γεγονότων, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στήν µακροχρόνια παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισµου στά χώµατα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τοῦ Πόντου καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. Πιστεύουµε στόν διάλογο, στή νηφάλια σκέψη καί στή σοβαρή παράθεση ἐπιχειρηµάτων. Αὐτό εἶναι τό χρέος µας πρός τούς Ἁγίους καί τούς Μάρτυρες τῶν περιοχῶν αὐτῶν καί προς τή µνήµη τῶν θανατωθέντων καί τῶν προσφύγων.

Related posts