28 Ιανουαρίου, 2021

Προσφώνηση Σεβ. Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στην Ενθρόνιση του νέου Σεβ.Φθιώτιδος κ.Συμεών

Προσφώνηση Σεβ. Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στην Ενθρόνιση του νέου Σεβ.Φθιώτιδος κ.Συμεών

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ κ. ΣΥΜΕΩΝ

Λαμία, 16 Νοεμβρίου 2019

 

 

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε,

Σεπτέ Προκαθήμενε τῆς καθ΄ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας,

Σεβασμιώτατοι,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος

καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ κ. Συμεών,

Ἐντιμότατοι ἄρχοντες,

Σεβαστοί πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί,

 

Μέ χρηστές ἐλπίδες καί ἀγαθές προσδοκίες ὑποδέχεται σήμερα ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Φθιώτιδος τόν νέο Ἐπίσκοπο καί Μητροπολίτη της, ὁ ὁποῖος ἔρχεται νά ἀναλάβει τόν πνευματικό της οἴακα εἰς διαδοχήν τοῦ προώρως καί ἀδοκήτως κοιμηθέντος Μητροπολίτου Νικολάου.

Δέν δύναται νά ὑπάρξει τοπική Ἐκκλησία δίχως Ἐπίσκοπο, ἀλλά καί τό ἀντίστροφο. Ὅπως διακηρύττει ὁ Ἅγιος Κυπριανός Καρθαγένης, ἤδη ἀπό τόν 3ο αἰώνα, «ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί ἡ Ἐκκλησία ἐν τῷ Ἐπισκόπῳ». Ἡ σχέση αὐτή εἶναι τόσο βαθιά καί καταλυτική, ὥστε νά παρομοιάζεται στήν παράδοσή μας μέ αὐτή τοῦ γάμου. Ὁ Ἐπίσκοπος, ὄντας, κατ΄ ἐξοχήν αὐτός, «εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ», εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος μέ τήν τοπική του Ἐκκλησία καί ταυτίζεται τό πρόσωπό του μέ τό ὄνομά της. Μέ τόν τρόπο αὐτό, ὁ κάθε Ἐπίσκοπος ἐπιτελεῖ τό διπλό λειτούργημα τῆς ἑνότητας πού τοῦ ἀναθέτει ἡ Ἐκκλησία. Καλεῖται νά εἶναι σημεῖο ἑνότητας, τόσο ἐντός τῆς ἐπισκοπῆς του, ἑνώνοντας ὅλα τά μέλη της, ὅσο καί ἐκτός αὐτῆς, ὡς σύνδεσμος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μέ τήν καθ΄ ὅλου Ἐκκλησία.

Αὐτή ἡ σχέση σας, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος κ. Συμεών, μέ τήν Ἱερά αὐτή Μητρόπολη, πού γεννήθηκε μέ τήν ἐκλογή σας, ἀρχίζει σήμερα ἐπίσημα νά πραγματώνεται μέ τήν ἔλευσή σας καί τήν ἄνοδο στήν ἐπισκοπική σας καθέδρα. Ἔρχεστε, Σεβασμιώτατε, σέ μία ἀπό τίς ἱστορικότερες περιοχές τῆς πατρίδος μας, μέ μακραίωνη χριστιανική παράδοση καί ἀνεκτίμητη προσφορά στό ἔθνος μας. Ἡ Ἱερά Μητρόπολή σας, μέ ἕδρα τήν ἱστορική αὐτή πόλη τῆς Λαμίας, μέ μεγάλη γεωγραφική ἔκταση καί ποικίλο φυσικό κάλλος, εἶναι πράγματι ἕνας τόπος εὐλογημένος, ὅπως, ἐκτός τῶν ἄλλων, τό μαρτυροῦν καί οἱ τοπικοί του Ἅγιοι, ἀπό τόν Ἀπόστολο Ἡρωδίωνα μέχρι καί τόν σύγχρονό μας, Ὅσιο Γέροντα Βησσαρίωνα τῆς Μονῆς Ἀγάθωνος, γιά τόν ὁποῖο ἔχει κινηθεῖ ἡ διαδικασία γιά τήν ἀναγραφή του στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.

Διαδέχεστε, Σεβασμιώτατε, ἕναν ἀξιοσέβαστο καί ἀποτελεσματικό Ποιμενάρχη, τόν Μητροπολίτη κυρό Νικόλαο. Ὁ Προκάτοχός σας ἐργάσθηκε ἄοκνα τόσο σέ ποιμαντικό ὅσο καί σέ ὑλικό ἐπίπεδο, ἀγάπησε αὐτόν τόν τόπο καί τόν λαό του, ἀνασυγκρότησε οὐσιαστικά τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καί ἄφησε πίσω του ὄχι μόνο κτηριακές καί φιλανθρωπικές ὑποδομές, ἀλλά καί ἕνα καλλιεργημένο πνευματικά γεώργιο τοῦ Κυρίου.

Τό μικρό διάστημα τῆς διακονίας μου εδῶ, ὡς Τοποτηρητοῦ, εἶχα τή δυνατότητα νά διαπιστώσω ὄχι μόνο τίς πολύ καλές ὀργανωτικές δομές πού εἶχε δημιουργήσει ὁ μακαριστός ἀδελφός μας Νικόλαος, ἀλλά κυρίως τόν εὐλαβῆ κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ὁ ὁποῖος σᾶς ἀναμένει γιά νά σᾶς βοηθήσει στό ποιμαντικό σας ἔργο. Σημαντικό κεφάλαιο πού παραλαμβάνετε ἀπό τόν Προκάτοχό σας εἶναι ἐπίσης ἡ καλή λειτουργία τῶν πολλῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς τοπικῆς σας Ἐκκλησίας, πού τήν φρουροῦν καί σκεπάζουν πνευματικά, ἐπανδρωμένες μέ φιλόθεες συνοδίες καί κοσμημένες μέ ἐκκλησιαστικό φρόνημα.

Τέλος, ἐπιτρέψτε μου νά ἀναφέρω ὅτι, ἐκτός ἀπό καλούς ἱερεῖς, ἀκμάζουσες Ἱερές Μονές καί πιστούς καί εὐσεβεῖς πιστούς, ὁ νέος σας τόπος διαθέτει καί ἐξαιρετικούς ἄρχοντες, πού σέβονται καί στηρίζουν τήν τοπική Ἐκκλησία καί οἱ ὁποῖοι θά ἀνταποκριθοῦν στό κάλεσμα τῆς συνεργασία σας.

 

Σεβασμιώτατε,

Οἱ συνθῆκες εἶναι εὐνοϊκές καί οἱ προϋποθέσεις ὑπάρχουν, ὥστε νά ἐπιτύχετε στήν ἀποστολή, τήν ὁποία ὁ Θεός σᾶς ἀνέθεσε διά τῆς ψήφου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ μέχρι σήμερα ὑπηρεσία σας σέ καίριας σημασίας ἐπιτελικές θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας συνιστᾶ σημαντικό ἐχέγγυο τῆς νέας σελίδας, πού ἀνοίγεται σήμερα γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Φθιώτιδος. Κυρίως, ὅμως, ἡ παρουσία καί ἡ διακονία σας πλησίον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Ἱερωνύμου εἶναι τό σημαντικότερο ἐφόδιό σας, ἐφόσον ἀπετέλεσε μία σπουδή στή σύνεση καί τή σοφία πού καλεῖται νά ἔχει ἕνας ἐκκλησιαστικός ἡγέτης. Εὐχόμαστε ἀπό καρδίας κάθε παρά Θεοῦ ἐνίσχυση καί δύναμη στήν ἐπισκοπική σας διακονία! Εἴθε νά ἔχετε μακρᾶ καί καρποφόρα ποιμαντορία, πρός δόξαν τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καί σωτηρία ψυχῶν, ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε!

Ἄξιος !

Related posts