18 Σεπτεμβρίου, 2020

Τελευταια Νεα

Μήνυμα Σεβ. Δημητριάδος κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ για την Aκολουθία του Νυμφίου το Εσπέρας της Κυριακής των Βαΐων 2019

Μήνυμα Σεβ. Δημητριάδος κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ για την Aκολουθία του Νυμφίου το Εσπέρας της Κυριακής των Βαΐων 2019

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ  ΑΛΜΥΡΟΥ  κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2019

 

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα.

Ἄς δοξάσουμε τόν Ἅγιο Θεό καί τόν Μονογενῆ Του Υἱό, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, διότι μᾶς ἀξίωσε νά φθάσουμε γιά ἄλλη μιά χρονιά στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, καί νά ἀκολουθήσουμε τόν Ἐρχόμενο πρός τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση Κύριο σέ ὅλη τήν σταυροαναστάσιμη πορεία πού βάδισε γιά τή σωτηρία μας.

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι ἡ κορύφωση τοῦ βιώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπου ἡ Ἐκκλησία βιώνει, ἐκεῖ καί θεολογεῖ. Ὅπου θεολογεῖ, ἐκεῖ ἀποκαλύπτεται τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί ὅπου τό Ἅγιο Πνεῦμα πνέει, ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ Θεία Ζωή. Αὐτῆς τῆς Θείας Ζωῆς καλούμαστε οἱ πιστοί νά γίνουμε μέτοχοι, νά τή ζήσουμε καί νά τήν ἀγαπήσουμε, μιμούμενοι τόν Χριστό «κατά πάντα καί διά πάντα».

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι, λοιπόν, μιά πορεία, ἕνα ὁδοιπορικό μέ σταθμούς, ἤ πιό παραστατικά, μιά κλίμακα μέ βαθμίδες. Καθεμιά ἀπό αὐτές μᾶς φέρνει πιό κοντά στόν προορισμό μας, ἔχοντας ἄμεση σχέση, εἴτε ὡς προτύπωση εἴτε ὡς πραγματικότητα μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί τό σωτηριῶδες ἔργο Του.

Βρισκόμαστε στό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, στόν Ὄρθρο τῆς Μ. Δευτέρας. Στό Συναξάρι ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἀνεβάζει κιόλας στήν πρώτη βαθμίδα τῆς κλίμακας, προβάλλοντας τό πρόσωπο τοῦ Πάγκαλου Ἰωσήφ.

Ὁ Ἰωσήφ, ὁ «πάγκαλος», ὁ ὡραιότατος στήν ψυχή καί στό σῶμα, εἶναι ὁ τύπος τοῦ Χριστοῦ, τοῦ «ὡραίου κάλλει παρά πάντας ἀνθρώπους», πού κατεργάζεται μακριά ἀπό τούς κόλπους τοῦ πατρός του Ἰακώβ τή σωτηρία τῶν ἀδελφῶν του, τῶν συνανθρώπων του. Σηκώνει τόν σταυρό τοῦ μαρτυρίου του, πού οἱ δικοί του ἀδελφοί τοῦ ἐπέβαλαν, ὑπομένοντας δοκιμασίες, διωγμούς, φυλακίσεις, προκλητικούς πειρασμούς. Ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ τό· «Τοῦ γάρ Θεοῦ εἰμί ἐγώ», ὅ,τι δηλαδή ὁμολόγησε ὁ  Χριστός λέγοντας: «Ἐγώ καί ὁ Πατήρ μου ἕν ἐσμέν». Ἐν τέλει δοξάζεται καί γίνεται μέ τήν ἀρετή του σωτηρία, τροφέας καί οἰκονόμος γι᾿ αὐτούς πού «λιμοκτονοῦν».

Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πού ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἀνοίγει τόν δρόμο γιά τά Σεπτά Πάθη καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἡ μορφή τοῦ Πάγκαλου Ἰωσήφ μᾶς καλεῖ νά τόν μιμηθοῦμε. Μᾶς προσκαλεῖ σέ ἔργα μετανοίας καί ἀρετῆς, σέ λόγους, σκέψεις, πράξεις, πού θά καταστήσουν καί ἐμᾶς «πάγκαλους», ὡραιότατους, μιμητές τοῦ ὡραίου Χριστοῦ καί τῆς ἀρετῆς του. Ἡ μίμηση αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή, τό πρῶτο βῆμα μας στόν δρόμο πρός τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση. Ἄς τήν ἐπιδιώξουμε μέ ζῆλο καί ἀγάπη πρός τόν Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας, τόν Νυμφίο τῶν ψυχῶν μας, πού «ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός».

Ἰδού, ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἄρχισε. Κανένας ἀπό μᾶς ἄς μήν ὑστερήσει ἀπό ἀμέλεια καί ραθυμία. Κανένας ἄς μήν μείνει «ἔξω τοῦ Νυμφῶνος Χριστοῦ». Ὁ Πάγκαλος Ἰωσήφ μᾶς ὑποδεικνύει τόν τρόπο.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

  Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Related posts