16 Αυγούστου, 2022

Κηρύγματα Κυριακών Ιανουαρίου – Απριλίου 2018

Επιμέλεια Κειμένων : Πρωτ.Δημήτριος Κατούνης

 

1. 7 Ἰανουαρίου 2018. Εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον

2. 14 Ἰανουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν μετά τά Φῶτα

3. 21 Ἰανουαρίου 2018. Εἰς τήν 15ην Κυριακήν τοῦ Λουκᾶ


4. 28 Ἰανουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου


5. 4 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου


6. 11 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω


7. 18 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς


8. 25 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν)


9. 4 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν)


10. 11 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν)


11. 18 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος. (Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν)


12. 15 Ἀπριλίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ


13. 22 Ἀπριλίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων


14. 29 Ἀπριλίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Παραλύτου

Related posts