20 Απριλίου, 2024

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΣΤ΄ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΣΤ΄ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό θέμα:

«ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821»

 

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ φθάσαμε στό Ἕκτο Συνέδριο ἀπό τα 10 πού ἀνέλαβε νά ὀργανώσει ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀρχίζουν σήμερα οἱ ἐργασίες τοῦ ΣΤ΄ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου πού θά ἀσχοληθεῖ μέ τίς πολεμικές συγκρούσεις καί τούς τόπους καθαγιασμοῦ τοῦ Ἀγῶνος κατά τήν Ἑλληνιοκή Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἐλπίζουμε νά εἴμαστε ὅλοι καλά ὥστε σύν Θεῷ νά διοργανώσουμε καί τό 10ο Συνέδριο τό 2021, ὅταν θά συμπληρώνονται 200 ἀκριβῶς χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Τά Συνέδριά μας διεξάγονται σέ μία περίοδο, κατά τήν ὁποία ἀκούγονται καί γράφονται πολλές καί ἀντίθετες ἀπόψεις γιά τήν Τουρκοκρατία καί γιά τό ἰδεολογικό καί πνευματικό ὑπόβαθρο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἐπιθυμία τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Συνεδρίων ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Κωνσταντίνου Σβολόπουλου εἶναι νά μήν ὑπάρχει μονόλογος καί μονομέρεια, ἀλλά νά γίνεται ἐπιστημονικός διάλογος καί ἐποικοδομητική ἀντιπαράθεση ἰδεῶν καί ἐπιχειρημάτων.

Παρατηρεῖται στήν ἐποχή μας μία προσπάθεια νά παρερμηνευθοῦν οἱ πηγές καί νά ἀγνοηθεῖ ὁ ἀπελευθερωτικός, κοινωνικός, έκπαιδευτικός καί πολιτιστικός ρόλος τοῦ Ὀρθοδόξου Κλήρου. Διαβάζουμε προτάσεις γιά μία ριζική ἀναθεώρηση τῆς ὕλης πού θά διδάσκεται στά σχολεῖα καί ἀντιλαμβανόμαστε ὁτι οἱ ἥρωες καί οἱ Ἐθνομάρτυρες κινδυνεύουν νά βρεθοῦν ἐκτός σχολικῶν βιβλίων. Μέ τό θέμα πού ἐπιλέξαμε γιά τό παρόν ΣΤ΄ Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο δηλώνουμε τόν σεβασμό τῆς Ἐκκλησίας μας πρός ὅλους ἐκείνους, μαχητές καί ἀμάχους, κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι θυσιάσθηκαν γιά τήν Ἐλευθερία τοῦ Γένους.

Ὀφείλω νά εύχαριστήσω τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καί ὅλα τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας γιά τήν ἀμέριστη συμπαράστασή τους στήν προσπάθεια τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὡς Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος σᾶς ἀναγγέλλω μέ χαρά ὅτι ἤδη ἔχουμε στά χέρια μας τόν Ε΄ Τόμο μέ τά Πρακτικά τοῦ περσυνοῦ Συνεδρίου γιά τόν Φιλελληνισμό καί τόν Διεθνῆ Περίγυρο τῆς Ἐπαναστάσεως. Τήν ἐκδοτική ἐπιμέλεια ἔχουν ἀναλάβει οἱ ἐκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ.

Εὐχαριστῶ ἐπίσης τά μέλη τῆς Ἐπιστημονικῆς μας Ἐπιτροπῆς καί τούς εἰσηγητές μας. Δέν πρέπει νά λησμονήσω τόν Γραμματέα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖο Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδη, ὀ ὁποῖος κάθε χρόνο ἐπιφορτίζεται μέ τό ὀργανωτικό μέρος τοῦ Συνεδρίου. Εὐχαριστῶ καί ἐσᾶς πού εῖστε ἐδῶ κοντά μας καί σᾶς καλῶ νά συμμετάσχετε ἐνεργῶς μέ τίς ἐρωτήσεις σας ἀκολουθῶντας τή διαδικασία πού θά ὑποδεικνύει τό Προεδρεῖο.

Καλή ἐπιτυχία μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ!

Related posts