20 Απριλίου, 2024

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ, κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 22ΑΣ ΜΑΪΟΥ 2016

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε,

Πανιερώτατε Μητροπολῖτα Βελεστίνου κ.κ. Δαμασκηνέ,

Ἀξιότιμε Δήμαρχε Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτριε Νασίκα,

Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Χριστός Ἀνέστη!

Ἡ χάρις τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, μέσα σέ μιά ἀτμόσφαιρα πού διαυγάζεται ἀπό τό Φῶς τῆς Αὐτοζωῆς, ἕνα Φῶς πού ἐξῆλθε ἄσβεστο ἀπό τό σκότος τοῦ Τάφου καί τῆς ἀνθρώπινης κακίας καί ταλαιπωρίας, μᾶς συνήγαγε σήμερα σέ τούτη τήν γραφική πόλη τῆς πατρίδος μας, γιά νά κοινωνήσουμε στήν κοινή χαρά τῆς Ἀναστάσεως, στή χάρη καί τήν ὀμορφιά τῆς φύσης πού ἀνίσταται καί αὐτή, καί στήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ τοῦ τόπου, πού χαρακτηρίζονται γιά τήν ἁπλότητα, τήν ἐγκαρδιότητα καί τή φιλοξενία τους.

Ἡ πόλη στήν ὁποία ἤρθαμε, παρά τό μικρό της, σχετικά, ἀνάστημα, ἔχει γραφεῖ στά δίπτυχα τῆς Ἱστορίας τῆς πατρίδας μας μέ φωτεινά γράμματα. Ζωντανός οἰκισμός ἤδη ἀπό τό 3.000 π. Χ., παίρνοντας τό ὄνομα Φεραί στά ἀρχαῖα χρόνια, μετονομασμένη σέ Βελεστῖνο ἀπό τόν 13ο αἰ. μ.Χ., γέννησε καί γαλούχησε μεγάλες καί ἡρωϊκές μορφές. Πατρίδα τοῦ προδρόμου τῆς ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας, τοῦ ἐθνομάρτυρα Ρήγα Φεραίου, ἔθαλψε τόν πόθο γιά τήν ἐλευθερία, μέ νικηφόρες μάχες καί ἀντιστασιακές δράσεις, τόσο κατά τήν ἑλληνική Ἐπανάσταση, ὅσο καί κατά τήν γερμανική κατοχή. Ἐδῶ ἀναπτύχθηκαν μορφές πολιτισμοῦ, πού μένουν μέχρι σήμερα. Ἀπό τούς ἀνθρώπους της, ἀνθρώπους γνήσιους καί καθαρούς, ἔχει διαφυλαχθεῖ στόν τόπο αὐτό ζῶσα ἡ παράδοση τοῦ τόπου μας, μέ τά ἑλληνορθόδοξα ἤθη καί τά ἔθιμά μας, σέ ὅλες τίς ὡραῖες καί ἁγνές μορφές τους.

Αὐτήν τήν ὡραία μας παράδοση, πού γαλούχησε γενιές ὁλόκληρες ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, προσκληθήκαμε ἀπό τούς διοργανωτές αὐτῆς τῆς πανηγύρεως νά ἑορτάσουμε, μέ δύο σημαντικές ἀφορμές:

Ἡ πρώτη εἶναι ἡ 40ή ἐπέτειος ζωῆς καί δράσεως τοῦ Συλλόγου Περιβολιωτῶν Μαγνησίας. Ξενιτεμένοι Περιβολιῶτες, ἀπό τό ὀνομαστό Περιβόλι Γρεβενῶν, ἐγκαταστάθηκαν πρίν ἀπό χρόνια στό Βελεστῖνο φέροντας μαζί τους τίς ὡραῖες συνήθειες καί παραδόσεις τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος τους. Καί ἔγιναν φορεῖς πολιτισμοῦ καί προόδου, προσφέροντας ὅλο τους τό δυναμικό γιά τήν ἀνάπτυξη αὐτοῦ τοῦ τόπου, πού ἔγινε ἡ νέα τους πατρίδα. Ἡ συνεχής, ἐδῶ καί 40 χρόνια, δράση τοῦ Συλλόγου τους  διατρανώνει ἀκριβῶς τόν πόθο αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων γιά ἐνεργή παρουσία καί προσφορά. Ἡ δέ ἐμπιστοσύνη τους στή Χάρη καί στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία δέν ἔχουν χάσει παρά τήν γενική πνευματική ἄμβλυνση τῆς ἐποχῆς μας, ἐκφράζεται μέ ἕνα ἰδιαίτερα συγκινητικό τρόπο: τήν τιμή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ Προστάτη τους Ἁγίου, καταδεικνύοντας ἔμπρακτα πώς κάθε πρωτοβουλία καί δράση τους ἐπιτυγχάνονται μπαίνοντας κάτω ἀπό τήν προστασία καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἁγίων.

Ἡ δεύτερη ἀφορμή πού μᾶς σύναξε ἐδῶ σήμερα εἶναι τό βλάχικο πανηγύρι, πού θά πραγματοποιηθεῖ μετά τόν πανηγυρικό μας Ἑσπερινό στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ. Πρόκειται γιά τήν ἀναβίωση μιᾶς ὡραίας παραδόσεως, ὅπου πτυχές τοῦ πολιτισμοῦ τῶν προγόνων μας θά ξεδιπλωθοῦν μπροστά μας σέ ὅλες τίς ἐκφράσεις τους: γευστικές, ἀκουστικές, χορευτικές…Στή διοργάνωση αὐτοῦ τοῦ πανηγυριοῦ, πού πιστεύω πώς θά μᾶς ἐνθουσιάσει, ἔχει δραστηριοποιηθεῖ ὁ νέος Φορέας Πολιτισμοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας μέ τήν ἐπωνυμία «ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ». Οἱ ἄνθρωποί του ἐργάζονται ἀκούραστα, γιά νά διασώσουν καί νά ἀναδείξουν μέ ὡραῖες πρωτοβουλίες τόν μοναδικό πολιτισμό τῶν Μαγνήτων ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια μέχρι σήμερα, ἐπιλέγοντας κατ᾿ ἔτος μιά ξεχωριστή καί συγκεκριμένη πολιτισμική θεματική ἑνότητα. Τό παρόν ἔτος 2016 χαρακτήρισαν μέ τό θέμα: «Μάγνητες καί ὁ πολιτισμός τῶν γεύσεων». Τό σημερινό βλάχικο πανηγύρι, ἐκτός ἀπό τό ἄκουσμα καί τό θέαμα, θά μᾶς μυήσει καί γευστικά στίς συνήθειες τῶν πατέρων μας, συνήθειες ἴσως ξεχασμένες σήμερα ἀπό τούς συγχρόνους ἀνθρώπους τῶν πόλεων, ἀλλά πάντοτε ζωντανές, γραφικές, ἕτοιμες νά ξυπνήσουν μέσα μας τίς ἁγνές καί ἀθάνατες παραδόσεις τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου. Καί αὐτό εἶναι κάτι πού στή δύσκολη ἐποχή μας, περισσότερο ἀπό ποτέ ἄλλοτε, ἔχει ἀνάγκη ὁ λαός μας, γιά νά θυμηθεῖ τίς ρίζες του, πού ὀθνεῖες δυνάμεις ἀπειλοῦν νά τοῦ ξερριζώσουν, γιά νά μήν χάσει τήν ἐθνική καί πολιτισμική του ταυτότητα, τήν ἱστορική του παρουσία στόν εὐλογημένο αὐτόν τόπο.

Βέβαια, τό λαμπρό αὐτό «γιορτάσι», ἄν μοῦ ἐπιτρέπετε νά τό ὀνομάσω ἔτσι, δέν λαμπρύνεται μόνο ἀπό τά δρώμενα· λαμπρύνεται κυρίως ἀπό τά πρόσωπα πού συμμετέχουν στά δρώμενα καί πού μᾶς τιμοῦν ἀπόψε μέ τήν παρουσία τους. Μέσα σ᾿ αὐτά ξεχωρίζει καί προεξάρχει, ὅπως ἄλλωστε σέ ὅλα ξεχωρίζει καί προεξάρχει, μέ τή θέληση τοῦ Θεοῦ καί τή βούληση τοῦ λαοῦ, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμος. Παρών μέ τή γνωστή του ἁπλότητα στήν πανήγυρή μας, ὅπως εἶναι παρών μέ τήν ἴδια ἁπλότητα σέ κάθε περίσταση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καί κοινωνικοῦ μας γίγνεσθαι. Γνωρίζουμε πώς θά προσκρούσουμε στήν παροιμιώδη αὐτή ἁπλότητα καί ταπείνωσή του. Τόν παρακαλοῦμε, ὡστόσο, νά μᾶς ἐπιτρέψει νά ἐκφράσουμε τά συναισθήματά μας πρός τό πρόσωπό του μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐδῶ παρουσίας του, συναισθήματα πού πιστεύουμε πώς ἐκπροσωποῦν ὅλο τόν ἑλληνικό λαό καί τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας. Δέν γνωρίζουμε ἄν θά δώσει ποτέ ὁ Θεός καταλληλότερο πρόσωπο ἀπό ἐκεῖνον γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀπαιτήσεων τῶν καιρῶν, στήν πολύπλευρα χειμαζόμενη ἑλληνική πατρίδα μας. Εἴχαμε ἀνάγκη ἑνότητος. Μᾶς ἔδωσε ἄνθρωπο ἑνότητος, πού ἕνωσε κάτω ἀπό τό πατρικό του διακριτικό βλέμμα ὅλη τήν Ἐκκλησία. Εἴχαμε ἀνάγκη διακριτικῶν χειρισμῶν. Μᾶς ἔδωσε ταγό διακριτικό, ἀθόρυβο, πρᾶο. Εἴχαμε ἀνάγκη ἀποτελεσματικῶν δράσεων. Μᾶς ἔδωσε ἡγέτη δραστικό καί ἀποτελεσματικό. Ὁ λαός μας, γεμάτος κοινωνικές πληγές, εἶχε ἀνάγκη βοήθειας καί στοργικῆς φροντίδας. Μᾶς ἔδωσε πατέρα φιλάνθρωπο, φιλότεκνο καί ἐλεήμονα, πού ἀναπνέει μέ τούς δύο πνεύμονες τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς ἀλληλεγγύης. Αὐτό τό ἀποδεικνύει καθημερινῶς μέ τίς κοινωνικές καί φιλανθρωπικές δράσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δράσεις πού τόν ἔχουν καταστήσει πηγή ἐλεημοσύνης καί εὐεργεσίας πρός τούς πάντες ἀδιακρίτως, ἐνάντια σέ κάθε μορφή ξενοφοβίας καί ρατσισμοῦ.

Εἴχαμε ἀκόμη ἀνάγκη νά θυμηθοῦμε τίς παραδόσεις μας καί τόν πολιτισμό μας, γιά νά μή σβήσουμε ὡς ἔθνος καί λαός ἀπό τά δίπτυχα τῆς Ἱστορίας. Ὁ Θεός μᾶς ἀξίωσε νά βροῦμε καί σ᾿ αὐτό τόν ἄνθρωπό μας. Ὁ Μακαριώτατος εἶναι ὁ κατεξοχήν ἄνθρωπος τοῦ ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ, πού ὡς ἐπιστήμων ἐπί μακρόν διακόνησε, τῆς παραδόσεως, πού ἰδιαιτέρως ἀγάπησε, τῆς ἑλληνικῆς φύσεως, τῶν ἠθῶν καί τῶν ἐθίμων τοῦ λαοῦ μας, τά ὁποῖα ζεῖ καί ἀναπνέει μέ ὅλο του τό εἶναι, παρά τήν ὑποχρεωτική παραμονή του στή μεγαλούπολη. Ὁ τρόπος του εἶναι ὄντως «παπαδιαμαντικός»: «Τό ἐπ᾿ ἐμοί», συνήθιζε νά λέγει τό διαμάντι τῶν ἑλληνικῶν μας γραμμάτων, ὁ κύρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «ἐν ὅσῳ ζῶ καί ἀναπνέω καί σωφρονῶ, δέν θά παύσω πάντοτε νά ὑμνῶ μετά λατρείας τόν Χριστόν μου, νά περιγράφω μετ᾿ ἔρωτος τήν φύσιν καί νά ζωγραφῶ μετά στοργῆς τά γνήσια ἑλληνικά ἤθη». Μέ αὐτά τά συναισθήματα καί τά φρονήματα βρίσκεται καί ἐκεῖνος σήμερα ἀνάμεσά μας. Ὅλοι μας, Ἐπίσκοπος, κλῆρος, λαός καί οἱ συνδιοργανωτές τῆς ἀποψινῆς ἐκδηλώσεως, τοῦ εἴμαστε ἀπεριόριστα εὐγνώμονες γι᾿ αὐτό.

Μαζί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπό μας, εὐγνωμονοῦμε καί τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Βελεστίνου κ.κ. Δαμασκηνό, πού εἶναι «ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων καί σάρξ ἐκ τῆς σαρκός» τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος τόσο τόν ἀγάπησε κατά τήν πολυετῆ ἐδῶ διακονία του. Ἄν καί ἡ διακονία αὐτή ἐδῶ καί χρόνια τόν ἔχει θέσει σέ ἄλλη ἔπαλξη, ὡστόσο τόν ἑλκύει ἐδῶ τό ὄνομα καί ὁ τίτλος του, διότι πῶς εἶναι δυνατόν νά λείψει ὁ Βελεστίνου ἀπό τό Βελεστῖνο;

Ἡ παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μετά τῶν μελῶν τῆς Τιμίας Συνοδείας Του εἶναι ἔνδειγμα ἀγάπης. Αὐτή ἡ ἀγάπη παρέχει καί σέ μᾶς τούς ταπεινούς αἰσιοδοξία, ἀσφάλεια καί ἐλπίδα. Γι᾿ αὐτό καί τούς παρακαλοῦμε νά μᾶς χαρίζουν πάντοτε τή συνοδοιπορία τῶν προσευχῶν τους σέ ὅ,τι καλό θά προσπαθήσουμε μέ τή χάρι τοῦ Θεοῦ καί μέ τίς ταπεινές μας δυνάμεις νά πράξουμε γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τέλος, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω τούς συνδιοργανωτές τῆς ἀποψινῆς ἑορταστικῆς ἐκδηλώσεως, τόν ἀξιότιμο Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτριο Νασίκα, τά Διοικητικά Συμβούλια τῶν Συλλόγων Περιβολιωτῶν Μαγνησίας καί Κτηνοτρόφων Βελεστίνου καί τόν Πολιτιστικό Φορέα «ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ», γιά τήν ὡραία εὐκαιρία, πού ἔδωσαν σέ ὅλους μας ἀπόψε. Ἡ δράση τους εἶναι γιά τόν τόπο μας τιμή, εὐλογία καί εὐεργεσία. Τούς εὐχόμαστε νά συνεχίσουν τό καρποφόρο ἔργο τους γιά πολλά χρόνια ἀκόμη, μέ τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καί γιά τό καλό τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μας, πού θέλει καί ἀγωνίζεται νά παραμείνει ἑλληνικός.

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, γιά μιά ἀκόμη φορά Σᾶς καλωσορίζουμε στήν τοπική μας Ἐκκλησία καί στήν ἱστορική πόλη τοῦ Βελεστίνου. Ὄχι μόνο ἡ παρουσία Σας, ἀλλά καί ὁ λόγος Σας εἶναι γιά μᾶς μιά μεγάλη εὐλογία. Παρακαλοῦμε νά ἀπευθύνετε στούς χριστιανούς μας λίγα λόγια. Σᾶς εὐχαριστῶ.

Related posts