21 Φεβρουαρίου, 2024

Τελευταια Νεα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ Κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:”ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ”, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 22/11/2014

Αγαπητοί μου,

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα στην Τοπική μας Εκκλησία και στο Συνεδριακό μας Κέντρο, ένα χώρο συνάντησης, ελεύθερου διαλόγου και επικοινωνίας. Αναλάβαμε την πρωτοβουλία αυτής της Διεθνούς Συνάντησης, βλέποντας, με ανησυχία, την σταδιακή, όσο και συστηματική μετάλλαξη της Γηραιάς Ηπείρου, μέλη της οποίας είμαστε όλοι∙ και εξηγούμαι.

Ὅλοι μας, τίς τελευταίες δεκαετίες, γινόμαστε μάρτυρες τῆς συστηματικῆς ἀλλοίωσης τῆς πνευματικῆς φυσιογνωμίας τῆς Εὐρώπης. Ἡ Εὐρώπη πού γνωρίζαμε, στηριγμένη στους πυλώνες τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως, τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καί τοῦ Ρωμαϊκοῦ Δικαίου, παύει νά ὑφίσταται. Μέρος τῆς εὐθύνης στήν κατάσταση αὐτή, ὅπως ἔχει διαμορφωθεῖ, ἀσφαλῶς ἔχουν καί οἱ Εὐρωπαϊκές Χριστιανικές Ομολογίες, πού σταδιακά ἀπώλεσαν τήν πνευματικότητά τους καί ὑπέκυψαν στόν πειρασμό τῆς ἐκκοσμίκευσης. Ἡ «λογική» αὐτή ἀπομάκρυνε τούς Εὐρωπαϊκούς λαούς ἀπό τίς κοινές πνευματικές τους ρίζες, ἐνίσχυσε τήν ἀδιαφορία γιά τήν Χριστιανική πνευματικότητα, νόθευσε τό ἦθος τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν, χτυπώντας, μάλιστα, στήν καρδιά τους, στό βασικό καί ζωογόνο κύταρρό τους, πού εἶναι ἡ οἰκογένεια. Ὅλα τά παραπάνω, σέ συνδυασμό μέ τήν εἰσβολή ἀμέτρητου πλήθους φορέων, ξένων καί ἀσύμβατων, πρός τό Εὐρωπαϊκό ἰδεῶδες, πολιτιστικῶν καί θρησκευτικῶν καταβολῶν, προκαλούν ανατροπές στη φυσιογνωμία της Ευρώπης.

 

Ἡ Οἰκογένεια, έχοντας ἀπολέσει τό Χριστιανικό της ὑπόβαθρο, πολιορκεῖται, μέ ἀπίστευτη δυναμική – στό ὄνομα, μάλιστα τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ καί τῆς προάσπισης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων! – ἀπό νεοφανεῖς νοοτροπίες, πού τείνουν ὀντολογικά νά τήν ἀλλοιώσουν καί τελικά νά τήν ἐξαφανίσουν. Ἡ ἀσυδοσία στίς σεξουαλικές σχέσεις, τό «δικαίωμα» υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια, οἱ σύγχρονες βιοηθικές προσκλήσεις, ἡ ἐξάπλωση τῶν συμβιώσεων ἐκτός γάμου, ἡ συστηματική προβολή ἀπό τά Μ.Μ.Ε. προτύπων ξένων πρός τό ἦθος τῆς Χριστιανικῆς – Εὐρωπαϊκῆς Οἰκογένειας, εἶναι λίγα μόνο ἀπό τά νέα δεδομένα πού δέ μπορούν νά ἀφήνουν ἀσυγκίνητες καί ἄπρακτες τίς Χριστιανικές Εὐρωπαϊκές Ὁμολογίες.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τίς Χριστιανικές Ὁμολογίες τῆς Εὐρώπης χωρίζουν πολλά σέ θέματα πίστεως καί δόγματος, τά ὁποῖα βρίσκονται, ἀπό πολλῶν ἐτῶν, στήν ἀτζέντα τῶν διαχριστιανικῶν συζητήσεων καί διαλόγων. Ὑπάρχουν, ὅμως, ζητήματα στά ὁποῖα οἱ διαχριστιανικές ἀπόψεις εἶναι κοινές, ὅπως τό ζήτημα τῆς Οἰκογένειας στήν Εὐρώπη. Ἔχοντας, λοιπόν, τήν πεποίθηση ὅτι εἶναι καιρός οἱ Χριστιανικές Ὁμολογίες τῆς Εὐρώπης νά ἑνώσουν τή φωνή τους, γιά νά ἰσχυροποιήσουν τή δύναμή τους στά Εὐρωπαϊκά φόρα, προκειμένου νά ἀναχαιτίσουν τήν φθίνουσα πορεία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκογένειας, ἀποφασίσαμε νά διοργανώσουμε την σημερινή Διεθνῆ Συνάντηση, μέ φορέα ὑλοποίησης τό Ἵδρυμα Λειτουργοί Ὑγείας τῆς Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Πιστεύουμε ότι θα κατατεθούν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και θα διεξαχθεί γόνιμος διάλογος. Σίγουρα, δε θα δώσουμε εμείς τις λύσεις, αλλά θα έχουμε καταθέσει την κοινή μας Χριστιανική μαρτυρία, θα έχουμε κάνει την ταπεινή αρχή ενός ευρύτερου και απαραίτητου διαχριστιανικού προβληματισμού.

Related posts