25 Μαΐου, 2024

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΣΤΟ Β΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 1821

Διορθόδοξο Κέντρο Εκκλησίας της Ελλάδος, 22.11.2013

 

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι, Πανιερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς,

Ἐλλογιμώτατοι κύριοι καθηγηταί,

Κυρίες καί Κύριοι,

Γιά δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρισκόμαστε ἐδῶ στόν φιλόξενο χῶρο τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Εκκλησίας της Ελλάδος, παρά τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Πεντέλης γιά νά ἀκούσουμε είδικούς ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι θά μᾶς μιλήσουν γιά τήν Τουρκοκρατία καί τήν προετοιμασία τοῦ 1821. Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνέθεσε στήν Εἱδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, τῆς ὁποίας ἔχω τήν τιμή νά προεδρεύω, τή διοργάνωση μιᾶς σειρᾶς δέκα ἐπιστημονικῶν συνεδρίων. Ξεκινήσαμε πέρσυ καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ σκοπεύουμε νά διοργανώσουμε τό δέκατο συνέριο τό ἔτος 2021, τότε πού θά συμπληρώνονται ἀκριβῶς διακόσια χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.

Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θέλει νά ἀποτίσει τόν ὀφειλόμενο φόρο τιμῆς σέ ὅλους ὅσοι ἀγωνίσθηκαν καί ἔπεσαν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος. Θέλει νά ὑπογραμμίσει ὅτι διαφωνεῖ μέ τήν ὑποβάθμιση τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων, μέ τόν χλευασμό τῆς μνήμης μαρτύρων καί ἡρώων καί μέ τήν ἰδεολογικά φορτισμένη διαστρέβλωση τῶν γεγονότων. Ἐπιθυμεῖ, ταυτοχρόνως, ἡ Ἐκκλησία μας νά δώσει τό βῆμα σέ κάθε ἀξιόλογο ἐπιστήμονα καί σοβαρό ἐρευνητή, ὁ ὁποῖος καλεῖται νά καταθέσει τεκμήρια καί μαρτυρίες γιά τά γεγονότα, ἔστω κι ἄν άκουσθοῦν διαφορετικές ἀπόψεις γιά τό ἴδιο θέμα. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καλεῖ ὅλους μας σέ διάλογο ἀλήθειας καί ζωῆς καί δέν ἐπιδιώκει νά ἐπιβάλει ἄνωθεν μία καί  μοναδική ἄποψη γιά τά ἱστορικά γεγονότα. Στήν ἐποχή τῆς πνευματικῆς καί οικονομικής κρίσης, ὁ ἤπιος, δημοκρατικός καί ἐπιστημονικός διάλογος συμβάλλει στήν ἄμβλυνση τῶν πάσης φύσεως ἀντιθέσεων καί φανατισμῶν.

Ἡ ἐπιστημονική επιτροπή τοῦ Συνεδρίου ἔχει ὡς Πρόεδρο τόν Ἀκαδημαϊκό καί διεθνοῦς φήμης Ἱστορικό κ. Κωνσταντῖνο Σβολόπουλο, τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε θερμῶς γιά τίς ἄοκνες προσπάθειές του. Γιά φέτος ἐπελέγη τό θέμα: «Η ζωή τῶν Ὑποδούλων Ἑλλήνων ἐπί Τουρκοκρατίας: Καταπίεση-Κοινοτισμός-Παιδεία». Γιά τήν ἑπόμενη χρονιά ἔχει ἤδη ἐπιλεγεῖ τό θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος: Νεομάρτυρες-Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός- Ἐπαναστατικά Κινήματα». Εἴμαστε δέ στήν εὐχάριστη θέση νά παρουσιάσουμε τόν ἤδη ἐκδοθέντα τόμο τῶν Πρακτικῶν τοῦ περσυνοῦ Α΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου πού εἶχε τίτλο:  «Ἱστοριογραφία καί πηγές γιά τήν Ἑρμηνεία τοῦ 1821».

Ἐκ μέρους τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος εὐχαριστοῦμε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καί ὅλους τούς Συνοδικούς Ἱεράρχες γιά τήν εἰλικρινῆ ὑποστήριξή τους πρός τό ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς μας καί εἰδικότερα πρός τόν θεσμό τῶν Δέκα Συνεδρίων γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Εὐχαριστοῦμε τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννη, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης καί Διευθυντή τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου γιά τήν φιλοξενία πού πλουσιοπαρόχως μᾶς παρέχει. Εὐχαριστοῦμε τούς ἐλλογιμωτάτους καθηγητές καί εἰδικούς ἐπιστήμονες πού ἦλθαν νά καταθέσουν τό αποτέλεσμα τῶ ἐρευνῶν τους στό Συνέδριό μας. Εὐχαριστοῦμε τούς ἐκπροσώπους τοῦ γραπτού καί ἠλεκτρονικοῦ Τύπου γιά τήν προβολή τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς τῆς σεμνῆς προσπαθείας. Ἰδιατέρως δέ εὐχαριστοῦμε τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς πού ἀναμεταδίδει ἀπευθείας τίς ἐργασίες τῆς σημερινῆς καί αὐριανῆς συνεδρίας. Θά εἶναι παράλειψη ἄν δέν ἀναφέρω ὅτι τό μεγαλύτερο βάρος τῆς ὀργανωτικῆς προσπαθείας ἀνέλαβε μέ ἐπιτυχία ὁ Γραμματεύς τῆς Ἐπιτροπῆς μας, Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδης, τόν ὁποῖο ἐπίσης εὐχαριστοῦμε.

Εὔχομαι τά πορίσματα καί τά μηνύματα αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου νά μεταδοθοῦν καί στίς νεώτερες γενιές ὥστε νά ἐμπνέονται ἀπό τούς ἀγωνιστές τῆς Τουρκοκρατίας καί τοῦ 1821, νά διαφυλάξουν τήν ἑλληνορθόδοξη αὐτοσυνειδησία μας μέ ἐπίγνωση τῶν συγχρόνων ἀναγκῶν καί ἐξελίξεων καί νά οἰκοδομήσουν μία Ἑλλάδα καλύτερη ἀπό τή σημερινή. Καλή ἐπιτυχία μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ!

Related posts