14 Ιουνίου, 2024

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ με θέμα: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ «Διά χειρός»

Πρός

τούς Πανοσιολογιωτάτους & Αἰδεσιμολογιωτάτους

Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως,

εἰς τάς ἕδρας των.

 

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Θέμα: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ «Διά χειρός».

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀδελφοί,

Μία ἀπό τίς πλέον σοβαρές προσπάθειες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος στόν τομέα τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν  εἶναι ἡ Σχολή Ἁγιογραφίας «Διά χειρός». Ἡ Σχολή ξεκίνησε τή διαδρομή της τήν 1η Ὀκτωβρίου 1999 καί συνεχίζει ἀδιάκοπα μέχρι σήμερα. Ὁ σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι διπλός. Πρῶτον, προσπαθεῖ νά μυήσει τούς ἐνδιαφερομένους στό μεγάλο μυστήριο τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας, πού, ἀνάμεσα στούς ἄλλους τρόπους ἐκφορᾶς, ἐνίοτε προσπαθεῖ νά ἐκφραστεῖ καί μέ χρώματα καί σχήματα. Δεύτερον, προσπαθεῖ νά δώσει πρακτική λύση στό μεγάλο πρόβλημα βιοπορισμοῦ πολλῶν, κυρίως νέων ἀνθρώπων. Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία μέ τή Σχολή Ἁγιογραφίας ἀποδεικνύει ὅτι μπορεῖ νά ἀσκήσει μία δυναμική πολιτική στόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας. Δέ δίνει μόνον ἕτοιμο φαγητό στούς ἐμπερίστατους, ἀλλά μπορεῖ, μέσα ἀπό μία εὐλογημένη τέχνη, νά ἐξασφαλίσει ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση.

Ἡ Σχολή λειτουργεῖ καθημερινά πρωί καί ἀπόγευμα μέ τρίωρα προγράμματα διδασκαλίας. Διδάσκει στούς ἐνδιαφερομένους ἐλεύθερο σχέδιο, χρωματολογία, βυζαντινό σχέδιο, διακοσμητική, φορητή εἰκόνα, τοιχογραφία, τεχνοτροπίες πάνω στό φύλλο χρυσοῦ καί ἐπίσης θεολογία τῆς εἰκόνος, ἁγιολογία, ἱστορία τῆς τέχνης, ἀρχαιολογία, στοιχεῖα ἀρχιτεκτονικῆς καί πολλά ἀκόμη χρήσιμα μαθήματα γιά ἕνα μελλοντικό ἁγιογράφο. Ἔχει τό ἐπαγγελματικό τμῆμα, τό ἐρασιτεχνικό, τό παιδικό καί τό τμῆμα συντηρήσεως εἰκόνων καί ἔργων τέχνης. Οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς λαμβάνουν πτυχίο, μέ βάση τό ὁποῖο μποροῦν νά ἀνοίξουν τό δικό τους ἐργαστήριο καί νά διεκδικήσουν τήν ἀνάληψη ἐργασιῶν στή Μητροπολιτική μας Περιφέρεια καί ἀλλοῦ.

Οἱ Ἐκδηλώσεις τῆς Σχολῆς δέν περιορίζονται μόνο στά μαθήματα. Ἐπεκτείνονται στήν ὀργάνωση ἐκθέσεων, ὁμιλιῶν, σεμιναρίων, συνεδρίων, ἐκδρομῶν καί ἐκδηλώσεων μέ πολιτιστικό περιεχόμενο, πού ἀπευθύνονται σ’ ἕνα εὐρύτερο κοινό μέ καλλιτεχνικές καί εἰκαστικές ἀνησυχίες.

Στά πλαίσια τῆς Σχολῆς ἐπίσης λειτουργεῖ καί ἐργαστήριο φορητῆς εἰκόνος καί τοιχογραφίας, τά ἔσοδα τοῦ ὁποίου χρηματοδοτοῦν τή βιβλιοθήκη τῆς Σχολῆς καί τίς διάφορες ἐκδηλώσεις. Μπορεῖ ἔτσι, ὅποιος τό ἐπιθυμεῖ, νά ἔχει μία ἀληθινά φιλοτεχνημένη καί καλοδουλεμένη ὀρθόδοξη εἰκόνα, ἡ ὁποία, ὅσο περνοῦν τά χρόνια, θά μετατρέπεται σ’ ἕνα προσωπικό ἤ οἰκογενειακό πολύτιμο κειμήλιο. Τό ἐργαστήριο τῆς Σχολῆς ἔχει σκοπό νά καταπολεμήσει ὅλες ἐκεῖνες τίς χάρτινες καί ψεύτικες κακοτεχνίες καί μεταξοτυπίες πού κυκλοφοροῦν εὐρέως, ἐπειδή εἶναι φθηνές, ἀλλά πού μέσα τους δέν ἔχουν οὔτε ἀληθινή πίστη οὔτε ψυχή, διότι δέν εἶναι τό ἀποτέλεσμα οὔτε ὁποιασδήποτε θυσίας οὔτε προσευχῆς.

Ἡ Σχολή ἀναλαμβάνει ἐπίσης καί τή συντήρηση παλαιῶν φορητῶν εἰκόνων, οἰκογενειακῶν κειμηλίων καθώς καί τόν καθαρισμό, φροντίδα  καί ἀποκατάσταση κάθε εἴδους τοιχογραφιῶν σέ Ἱερούς Ναούς. Ἔχει καταρτίσει ὁμάδες ἐργασίας μέ ὑπευθύνους τούς συντηρητές κ. Ἕλενα Νικηφόρου, κ. Μάνια Μαργαριτώφ, κ. Εἰρήνη Βλαχοδήμου καί κ. Γεώργιο Καρβουτζῆ καί ἔτσι μπορεῖ νά φέρει εἰς πέρας μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία ὅ,τι ἀναλάβει.

Ἡ διεύθυνση τῆς Σχολῆς εἶναι: Ἁγίου Νικολάου 108 καί τά τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 2421041058 καί 6972225448. Ἡ ἠλεκτρονική της διεύθυνση εἶναι: [email protected]

Παράκληση τό ἐντός πλαισίου κείμενο νά ἀναγνωσθεῖ ἐπ’ Ἐκκλησίαις στίς δύο τελευταῖες Κυριακές τοῦ Σεπτεμβρίου καί ὅλες τίς Κυριακές τοῦ Ὀκτωβρίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἡ Σχολή Ἁγιογραφίας «Διά χειρός» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος ξεκίνησε τόν μήνα Σεπτέμβριο τίς ἐγγραφές σέ ὅλα τά τμήματά της. Οἱ ἐγγραφές γίνονται καθημερινά ἀπό τίς 6.00 ἕως τίς 9.00 τό ἀπόγευμα καί θά συνεχισθοῦν καί γιά ὅλο τόν μήνα Ὀκτώβριο.  Ἡ γραμματεία τῆς Σχολῆς βρίσκεται στήν ὁδό Ἁγίου Νικολάου 108.

Τό παιδικό τμῆμα θά λειτουργήσει μέ σειρά προτεραιότητος.

Φέτος θά λειτουργήσει καί ξεχωριστό τμῆμα γιά παιδιά μέ εἰδικές ἀνάγκες, νοητική στέρηση, αὑτισμό καί κάθε εἴδους ἀναπηρία, τό ὁποῖο θά περιλαμβάνει καί μουσικοθεραπεία.

Πολύ ἐνδιαφέρον εἶναι καί τό πρόγραμμα συντηρήσεως εἰκόνων καί ἔργων τέχνης πού προσφέρει ἡ Σχολή, ὡς πρόταση στά πλαίσια τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν.

Τά μαθήματα θά ξεκινήσουν σέ ὅλα τά τμήματα τήν Τρίτη 1η Ὀκτωβρίου 2013.

Πληροφορίες γιά τή Σχολή μπορεῖ κάποιος νά λαμβάνει καθημερινά στό τηλέφωνο 2421041058. Ἀπό τό ἴδιο τηλέφωνο γίνεται ἐπίσης ἐνημέρωση γιά κάθε εἴδους εἰκόνα πού ἀναλαμβάνει ὡς παραγγελία τό ἐργαστήριο τῆς Σχολῆς.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 † Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Related posts