30 Σεπτεμβρίου, 2023

Προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου στον αγιασμό ενάρξεως του «Συμβουλευτικού Σταθμού Εξυπηρέτησης πολιτών» και του «Κοινωνικού Φαρμακείου» για τη χειμερινή περίοδο 2011-2012

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος,

Σεπτέ Προκαθήμενε τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κ. Ἱερώνυμε,

 

Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί τιμή Σᾶς ὑποδεχόμαστε σήμερα στήν τοπική μας Ἐκκλησία καί τήν πόλη τοῦ Βόλου. Τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον Σας γιά τό κοινωνικό ἔργο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ἐναγώνια μέριμνά Σας γιά τή διακονία τῶν ἐμπερίστατων ἀδελφῶν μας, εἰδικά στούς ἐξαιρετικά κρίσιμους αὐτούς καιρούς, ὁδήγησαν τά βήματά σας σήμερα ἐδῶ, πραγματοποιώντας μία σύντομη ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά πού ἀποδεχθήκατε τήν πρόσκληση καί παράκλησή μας νά εὐλογήσετε τήν ἐπανέναρξη τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ Ὑποστήριξης Πολιτῶν καί τοῦ Κοινωνικοῦ Φαρμακείου γιά τή χειμερινή περίοδο 2011-2012. Ἡ παρουσία Σας μαρτυρεῖ τή σημασία πού προσδίδετε σέ πρωτοβουλίες, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν τή διακονική διάθεση τῆς Ἐκκλησίας νά εἶναι ἀρωγός καί συμπαραστάτης στόν χειμαζόμενο ἀπό τήν τρέχουσα οἰκονομική κατάσταση λαό τῆς πατρίδος μας.

Ἐπιτρέψτε μας μέ συντομία νά Σᾶς ἐνημερώσουμε γιά τόν νέο αὐτό συλλογικό θεσμό που δημιουργήσαμε στήν πόλη μας πρό ἕξι περίπου μηνῶν, κάνοντας μία σύντομη ἀναδρομή. Ὅπως εἴχαμε τονίσει στά ἐγκαίνια αὐτῆς τῆς προσπάθειας,  «ὁ λαός μας ἔχει στήν παροῦσα στιγμή τήν ἀνάγκη μας. Ἀγωνίζεται νά ἐπιβιώσει, ἀγόγγυστα, καί μέ μία ὑποδειγματική πειθαρχία πού ἐκπλήττει ὅλους θετικά. Πρίν οι ἀντοχές ἐξαντληθοῦν, εἶναι καθῆκον μας, Ἐκκλησία καί πολιτεία, φορεῖς καί τοπική αὐτοδιοίκηση, νά συνεργασθοῦμε μ΄ ἕνα καί μοναδικό σκοπό: τή στήριξη καί τήν ἐνίσχυση ὅλων ὅσοι σήμερα πλήττονται ἀπό τήν παροῦσα οἰκονομική κρίση».

Στόν ἀπόηχο τῆς ὑπό τήν προεδρία Σας συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2010, ἡ ὁποία ἀσχολήθηκε μέ τήν οἰκονομική κρίση ἀπό ἐκκλησιαστικῆς ἀπόψεως, καί μέ ἀφετηρία τά συμπεράσματα γιά τά ποικιλόμορφα αἴτια τῆς κρίσης καί τούς πρακτικούς τρόπους ὑπερβάσεώς της, λάβαμε τήν ἀπόφαση νά ἀπευθύνουμε πρόσκληση συνεργασίας σέ φορεῖς τῆς πόλεώς μας, μέ σκοπό τή δημιουργία ἑνός νέου θεσμοῦ πού θά ἐξασφάλιζε τή δωρεάν παροχή συμβουλῶν σέ εὐπαθεῖς κοινωνικές ὁμάδες.

Τό πρῶτο  βῆμα  γιά τήν ὑλοποίηση  αὐτοῦ τοῦ  στόχου ἔγινε μέ μία  σύσκεψη πού ἔλαβε χώρα στά  Γραφεῖα τῆς  Μητροπόλεώς μας, μέ τή  συμμετοχή τοῦ  Δικηγορικοῦ Συλλόγου Βόλου, τοῦ Τεχνικοῦ  Ἐπιμελητηρίου  Μαγνησίας, τοῦ Φαρμακευτικοῦ  Συλλόγου Βόλου, τοῦ Ἰατρικοῦ καί Ὀδοντιατρικοῦ καί τῶν Συλλόγων Συμβολαιογράφων, Οἰκονομολόγων  καί Λογιστῶν καί  Φοροτεχνικῶν. Ἐκεῖ, γιά πρώτη  φορά, παρουσιάσαμε τήν ἰδέα μας γιά τό «Συμβουλευτικό Σταθμό» καί προσκαλέσαμε ἐπίσημα τούς φορεῖς νά συνεργασθοῦν γιά τήν  πραγμάτωσή του. Ἡ ἀνταπόκριση ἦταν ὄντως πολύ θετική καί ἡ ἀνάληψη  πρωτοβουλιῶν ἄμεση καί καθοριστική. Ὕστερα ἀπό γόνιμο διάλογο, ἀποφασίσθηκε ὁ νέος φορέας νά ὀνομασθεῖ «Συμβουλευτικός Σταθμός Ὑποστήριξης Πολιτῶν». Σκοπός του εἶναι ἡ δωρεάν παροχή συμβουλῶν, σέ ἕνα εἰδικά διαμορφωμένο χώρο, ὅπου θά καταφεύγουν ὅσοι πολίτες τό ἔχουν ἀνάγκη καί δέν διαθέτουν τά οἰκονομικά μέσα νά τό πράξουν. Στόν Συμβουλευτικό Σταθμό προστέθηκε ἐν συνεχεία, καί κατόπιν προτάσεως τοῦ Φαρμακευτικοῦ Συλλόγου, ἡ δημιουργία τοῦ «Κοινωνικοῦ Φαρμακείου», πού ἀποβλέπει στήν προσφορά Φαρμάκων οἰκιακῆς χρήσης σέ ἀπόρους καί ἀναξιοπαθοῦντες  συμπολίτες μας.

Ὁ κάθε Σύλλογος ὅρισε τό σῶμα ἐθελοντῶν καθώς καί τούς ὅρους καί τά ὅρια τῆς παροχῆς συμβουλῶν πρός τούς πολίτες, σύμφωνα μέ τήν  κείμενη νομοθεσία. Ὡς ἕδρα τοῦ «Συμβουλευτικοῦ  Σταθμοῦ Ὑποστήριξης Πολιτῶν» καί τοῦ «Κοινωνικοῦ Φαρμακείου» ἐπελέγη τό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού βρίσκεται στό κέντρο τῆς πόλης μας καί ὅπου χτυπᾶ ἡ καρδιά τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ἔργου τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἀκόμη, ὁρίσθηκαν οἱ ἡμέρες καί οἱ ὧρες κατά τίς ὁποῖες ὁ κάθε σύλλογος διά τοῦ ἐθελοντοῦ ἐκπροσώπου του, θά παρέχει συμβουλές σέ πολίτες πού ἀνήκουν σέ κοινωνικές εὐπαθεῖς ὁμάδες, καθώς καί οἱ ὅροι λειτουργίας τοῦ «Κοινωνικοῦ Φαρμακείου».

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἔκκλησή μας πρός ὅλους τούς πολίτες νά ἐνισχύσουν τόν ἐμπλουτισμό τοῦ «Κοινωνικοῦ  Φαρμακείου», προσφέροντας φάρμακα πού δέν ἔχουν λήξει καί δέν χρησιμοποιοῦνται, βρῆκε ὁμολογουμένως συγκινητική ἀνταπόκριση. Οἱ Ἱεροί μας Ναοί ἀποτελοῦν χώρους συλλογῆς τῶν φαρμάκων καί βεβαίως ὁ χῶρος ἐδῶ τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου. Τεράστια ἀσφαλῶς καί καθοριστική εἶναι ἡ συμβολή τοῦ Φαρμακευτικοῦ Συλλόγου τοῦ Νομοῦ μας, τόσο γιά τή λειτουργία αὐτοῦ τοῦ θεσμοῦ ὅσο καί γιά τήν προσφορά τῶν φαρμάκων.

Τό σχετικά σύντομο διάστημα λειτουργίας τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ ἐστέφθη μέ ἐπιτυχία. Κατέδειξε τή δύναμη τῆς ἑνότητας καί τῆς ὁμοψυχίας, δικαίωσε τίς προσπάθειές μας καί διατράνωσε τό ἀνθρώπινο καί κοινωνικό πρόσωπο τῶν φορέων καί ἐπαγγελματικῶν Συλλόγων τῆς περιοχῆς μας.

Τό ἐγχείρημά μας ἀποτέλεσε μία πρωτοπορία, πού φαίνεται ὅτι θά βρεῖ μιμητές καί σέ ἄλλα μέρη τῆς πατρίδος μας. Συγχρόνως συγκινητική ὑπῆρξε ἡ προσφορά καί ἄλλων ἐθελοντῶν πού πληροφορήθηκαν τίς δράσεις αὐτές καί ἔσπευσαν νά τεθοῦν στή διάθεσή μας. Στό σημεῖο δέ αὐτό μποροῦμε νά ἀνακοινώσουμε τήν πρόθεσή μας νά ἐπεκτείνουμε τίς ὑπηρεσίες τοῦ Σταθμοῦ, προσθέτοντας γραφεῖο ψυχολογικῆς ὑποστήριξης ἀλλά καί διοργάνωση μαθημάτων ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας γιά μαθητές, χάρη στήν προσφορά ψυχολόγων ἀλλά καί συνταξιούχων ἥ ἐν ἐνεργείᾳ ἐκπαιδευτικῶν ἀντιστοίχως.

Μακαριώτατε,

Ἡ ἀνάληψη αὐτῆς τῆς κοινῆς πρωτοβουλίας, δέν διατηροῦμε τήν  ψευδαίσθηση, ὅτι ἀποτελεῖ πανάκεια γιά τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῶν  συμπολιτῶν μας. Ἐντάσσεται καί συμπληρώνει τό εὐρύτερο δίκτυο φιλανθρωπικῆς διακονίας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο, ἀνάμεσα στά ἄλλα, προσφέρει καθημερινά περισσότερες ἀπό 1.300 μερίδες φαγητοῦ, χάρη στά 23 Ἐνοριακά Κέντρα σίτισης ἀλλά καί φροντίζει πολλαπλῶς πολυάριθμους κρατούμενους, ἄστεγους καί μετανάστες, χάρη στό Σταθμό Κοινωνικῶν Βοηθειῶν «Διακονία», πού λειτουργεῖ μέ τήν εὐθύνη τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων τῆς Μητροπόλεώς μας «Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ».

Παράλληλα, ὅμως, μέ τό κύριο φιλανθρωπικό κέντρο κρίναμε σκόπιμη καί αὐτή τήν κοινωνική δομή, ἡ ὁποία κυρίως μεταδίδει οὐσιαστικά ἕνα ἠχηρό καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα πρός κάθε κατεύθυνση. Μήνυμα ἐλπίδος, ἑνότητος, συνεργασίας καί ἀλληλεγγύης, μέ τήν τοπική Ἐκκλησία νά ἐμπνέει καί νά ἑνώνει καθώς καί μέ τούς φορεῖς νά προσφέρουν κοινωνικό ἔργο μακριά ἀπό κάθε ἴχνος σκοπιμότητος καί ἰδιοτέλειας. Καί ὀφείλουμε νά τονίσουμε ἐμφαντικά καί πάλι ὅτι στήν περίπτωση τοῦ Συμβουλευτικοῦ σταθμοῦ συνενώθηκαν οἱ Σύλλογοι τῆς πόλης μας γιά καθαρά κοινωφελῆ σκοπό, ἀναδεικνύοντας ὑποδειγματικά τό κοινωνικό τους πρόσωπο. Ὁ λαός μας λαμβάνει αὐτό τό μήνυμα ὅτι ἔχει κάπου νά στηριχθεῖ, νά ἀκουμπήσει, νά βοηθηθεῖ.

Ἡ συνεργασία ὅλων, Ἐκκλησίας, Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καί φορέων, τόσο γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ὅσο καί γιά τήν ὕπαρξη δικτύου κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης σέ κάθε συγκυρία ἀποδεικνύει ὅτι ἡ κρίση συνιστᾶ εὐκαιρία νά συνειδητοποιήσουμε ὅλοι ὅτι ἡ δύναμη κρύβεται στήν ἑνότητα, ἡ χαρά στήν προσφορά, ὁ ἀληθινός πλουτισμός στό μοίρασμα καί τήν ἀγάπη. Εἶναι πλέον ὁ καιρός νά μάθουμε ἀπό τά παθήματά μας καί νά ἀναζητήσουμε τίς λύσεις ὄχι στή χίμαιρα τῆς Οἰκονομίας καί τῶν συστημάτων της, ἀλλά στήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ὅπως τή διασώζει ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική μας πίστη ἀλλά καί ἡ ἑλληνική μας παράδοση.

Περαίνοντας, αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσουμε ἐκ νέου, θερμότατα καί ὁλόθυμα, τούς Προέδρους καί τά μέλη ὅλων τῶν Φορέων καί Συλλόγων τῆς περιοχῆς μας γιά τήν φιλότιμη ἀνταπόκρισή τους, τή συναντίληψη καί συνεργασία, γιά τό γεγονός ὅτι εἶναι ἀντάξιοι τοῦ λειτουργήματός τους καί τῶν περιστάσεων. Πιστεύουμε ἀκλόνητα σ΄αὐτή τή σύμπραξη, συνεργασία καί συστράτευση καί τήν ὑπηρετοῦμε παντί σθένει, διότι θεωροῦμε ὅτι αὐτό εἶναι σήμερα τό χρέος μας. Δέν παύουμε νά ἐπαναλαμβάνουμε αὐτό, που καί Ἐσεῖς, Μακαριώτατε, ἔχετε τονίσει, ὅτι δηλαδή ἡ Ἐκκλησία μας, χωρίς νά λοξοδρομεῖ ἀπό τήν πνευματική κυρίως ἀποστολή της, συνιστᾶ τήν ἑνοποιό δύναμη αὐτοῦ τοῦ τόπου καί τή μάνα αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. Καί ὅταν αὐτό παραθεωρεῖται, εἶναι ἐπιζήμιο γιά τό ἔθνος καί ὄχι γιά τήν ἴδια.

Μακαριώτατε,

Ἡ νηφάλια καί διακριτική παρουσία Σας στό πηδάλιο τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἡ πραότητα καί σύνεσή Σας στή διαχείριση τῶν ἀναφυόμενων προβλημάτων φρονοῦμε ὅτι ἀποβαίνει μία στάση ἑνότητος, τόσο πολύτιμη στίς κρίσιμες ὅσο καί ἐμπόλεμες, σχεδόν, ὧρες πού διερχόμαστε. Ἀπο καρδίας Σᾶς εὐχαριστοῦμε καί γιά τήν τιμητική ἐπίσκεψη καί Σᾶς παρακαλοῦμε νά ἐπευλογήσετε τόν Σταθμό αὐτό καί ὅλους τούς διακονοῦτες σ΄αὐτόν. Εὐχόμαστε δέ ὁ Παναγάθος Θεός μας νά Σᾶς ἐνισχύει μέ ἀκλόνητη δύναμη καί ὑγεία, ὥστε μἐ την πνευματική ποδηγεσία σας ἡ Ἐκκλησία της Ἑλλάδος νά κρατήσει ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς ἐλπίδας καί νά δίδει ἀδιάπτωτα μία ζωντανή μαρτυρία τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στό σύγχρονο κόσμο.

Related posts