14 Ιουνίου, 2021

Τελευταια Νεα

Χαιρετισμός Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιγνατίου στην Παρουσίαση των 3 πρώτων τόμων του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι,

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Κυρίες καί Κύριοι,

Ἡ Τοπική Ἐκκλησία τῆς Δημητριάδος, μέ ἔκδηλη ἱκανοποίηση καί χαρά, παρουσιάζει σήμερα ἐνώπιόν σας τήν τρίτομη πλέον ἔκδοση τῶν Ἐγκυκλίων κειμένων τοῦ ἀπό Δημητριάδος Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου.

Εἶναι γνωστό καί πανθομολογούμενο ὅτι ὁ ἀείμνηστος ἐν Δημητριάδι προκάτοχός μας καί Πρωθιεράρχης τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπῆρξε ἕνας ἄριστος χειριστής τόσο τοῦ προφορικοῦ ὅσο καί τοῦ γραπτοῦ λόγου, στό πλαίσιο τῆς πολύπλευρης ποιμαντικῆς του διακονίας. Μέ τήν ἐπίγνωση ὅτι διακονοῦσε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιά τόν ὁποῖο συνήθιζε νά τονίζει ὅτι εἶναι «τομώτερος ὑπέρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον» (Εβρ. 4, 12), ὁμιλοῦσε, κήρυττε καί ἔγραφε ἀνύστακτα καί ἀκατάπαυστα.

Θεωρώντας ὅτι ἡ συγγραφική του παραγωγή συνιστᾶ μιά ἀξιόλογη καί πολύτιμη παρακαταθήκη, μετά τήν ἀδόκητη ἐκδημία του, λάβαμε τήν ἀπόφαση νά προχωρήσουμε στήν ἔκδοση καί κυκλοφορία σύνολου τοῦ γραπτοῦ ἔργου του. Ἡ πρωτοβουλία αὐτή δέν θά ὑλοποιοῦνταν, ἄν ἡ πρόθεσή μας αὐτή δέν συναντοῦσε τήν πρόθυμη καί φίλεργη ἀνταπόκριση τοῦ Ἐντιμοτάτου κυρίου Πέτρου Κυριακίδη, Προέδρου τοῦ ὁμώνυμου Ἐκδοτικοῦ Ὀργανισμοῦ. Γι΄ αὐτό, καί ἀπό τή θέση αὐτή, αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσουμε τίς ἐκ βαθέων εὐχαριστίες μας πρός τόν κ. Κυριακίδη γιά τήν ἀνάληψη αὐτοῦ τοῦ ἐκδοτικοῦ ἐγχειρήματος ἀλλά καί γιά τό ἄψογο καλλιτεχνικό καί τυπογραφικό ἀποτέλεσμα. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος ἀναγνωρίζει στό πρόσωπό του ἕνα σημαντικό εὐργέτη μέ γνήσια πίστη στό Θεό καί ἀφοσίωση στήν Ἐκκλησία, ὁ ὁποῖος πολλάκις στάθηκε ἀρωγός στό ἔργο της.

Βασικός συντελεστής τῆς προσπάθειας αὐτῆς εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος Οἰκονόμου, Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος, μέ υἱική ἀφοσίωση πρός τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο, ἀνέλαβε τή συγκέντρωση τῶν κειμένων καί τήν ἐπιμέλεια τῆς ἔκδοσης αὐτῆς. Γι΄ αὐτό ἐπιθυμοῦμε νά του ἐκφράσουμε τίς πολλές εὐχαριστίες μας.

Ἤδη, λοιπόν, κυκλοφοροῦν οἱ τρεῖς Τόμοι τοῦ γραπτοῦ ἔργου τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καί σήμερα παρουσιάζονται ἐδῶ, στόν τόπο ὅπου διακόνησε καλλίκαρπα τά τελευταῖα δέκα ἔτη τῆς ζωῆς του, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. Ὀφείλουμε θερμά νά εὐχαριστήσουμε τούς τρεῖς ὁμιλητές πού ἀποδέχθηκαν τήν πρόσκλησή μας νά παρουσιάσουν τούς ἰσάριθμους τόμους. Πρῶτα τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο, πνευματικό τέκνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό μας. Ἔπειτα τόν προσφιλῆ μας Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Θωμᾶ Συνοδινό, τέως Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί σημαντικό του συνεργάτη. Τέλος, τόν ἀξιότιμο κ. Κωνσταντῖνο Χολέβα, Ἀρχισυντάκτη τοῦ περιοδικοῦ Ἐκκλησία, πολιτικό ἐπιστήμονα καί συγγραφέα.

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι,

Ἀγαπητοί μου

Τό ἔργο, πού παρουσιάζεται ἐπισήμως σήμερα, χάρη στόν Ἐκδοτικό Οἶκο Πέτρου Κυριακίδη, φρονοῦμε ὅτι, ὡς σύγχρονος ποιμαντικός προβληματισμός, ἀποτελεῖ μία σημαντική προσφορά στήν Ἐκκλησία. Καί τοῦτο, διότι τά κείμενα τοῦ ἀκαταπόνητου καί χαρισματικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου μποροῦν καταλυτικά νά συμβάλλουν στήν ἐπίλυση ποιμαντικῶν καί λειτουργικῶν ζητημάτων πού ἀπασχολοῦν τήν ἐκκλησιαστική μας ζωή. Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους θερμά γιά τήν τιμητική σας παρουσία.

Related posts