22 Φεβρουαρίου, 2024

Διακονία

Προσφέρουν καθημερινώς φαγητό σε άπορους συνανθρώπους μας και λειτουργούν σε πολλές ενορίες του Βόλου και του Αλμυρού. To καθημερινό φαγητό μαγειρεύεται από γυναίκες των...
Read more

Κηρύγματα στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα – Σεπτέμβριος 2008 – Αύγουστος 2009

Συντάκτης: Αρχιμ. Επιφάνιος Οικονόμου 1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 2. ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ 4. ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ 5. ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ 6. ΚΥΡΙΑΚΗ...
Read more

Γραπτό Κήρυγμα

Γραπτό Κήρυγμα
Τό ῾Ιεραποστολικό ἔργο, πού ἀρχίζει νά δρομολογεῖται συστηματικά στήν τοπική μας ᾿Εκκλησία, μέ τήν ἔναρξη τοῦ νέου ᾿Εκκλησιαστικού ἔτους, ἀναπτύσσεται σέ πολλούς τομεῖς κ...
Read more