14 Ιουλίου, 2024

Πνευματική Διακονία

Κηρύγματα στα Αποστολικά Αναγνώσματα – Σεπτέμβριος 2009 – Αύγουστος 2010

Συντάκτης: Αρχιμ. Επιφάνιος Οικονόμου 1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ 3. ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ 4. ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ 5. ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ 6. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛ...
Read more

Κηρύγματα στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα – Σεπτέμβριος 2008 – Αύγουστος 2009

Συντάκτης: Αρχιμ. Επιφάνιος Οικονόμου 1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 2. ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ 4. ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ 5. ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ 6. ΚΥΡΙΑΚΗ...
Read more

Γραπτό Κήρυγμα

Γραπτό Κήρυγμα
Τό ῾Ιεραποστολικό ἔργο, πού ἀρχίζει νά δρομολογεῖται συστηματικά στήν τοπική μας ᾿Εκκλησία, μέ τήν ἔναρξη τοῦ νέου ᾿Εκκλησιαστικού ἔτους, ἀναπτύσσεται σέ πολλούς τομεῖς κ...
Read more