Αύγουστος 25, 2019

Τελευταια Νεα

Eξαμηνιαία μαθήματα για την επιστήμη της λαογραφίας από την Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας

Η Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας, Τμήμα του Πολιτιστικού Φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη Διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος», της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, από το εαρινό εξάμηνο του 2018-19 και για τα επόμενα πέντε εξάμηνα θα προσφέρει, στο πλαίσιο τριετούς κύκλου σπουδών, το πρόγραμμα:

«Εισαγωγή στην Επιστήμη του Λαϊκού Πολιτισμού»

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας – πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «moodle» του προγράμματος στη διεύθυνση: http://learn.cultureacademy.gr  ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Εκεί υπάρχει και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος, αλλά και το πρόγραμμα σπουδών και άλλες πληροφορίες για δύο εξάμηνα που προσφέρονται από το Χειμερινό Εξάμηνο. Αναλυτικότερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν:

α) έως 10/2/2019, για το τρέχον Γ’ εξάμηνο «Φιλολογική Λαογραφία», για το Εαρινό εξάμηνο 2018-19, που θα προσφερθεί εξ αποστάσεως και με διά ζώσης συνεδρίες και

β) έως 10/2/2019, για το Β’ εξάμηνο σπουδών με τίτλο «Σύγχρονοι Ορίζοντες των Λαογραφικών Σπουδών [Φύλο, Διαδίκτυο, Σχολείο]» (β’ κύκλος), για το Εαρινό εξάμηνο 2018-19, που θα ξανά προσφερθεί μόνο εξ αποστάσεως. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν δωρεάν οποιοδήποτε μάθημα τους ενδιαφέρει από τα προσφερόμενα μαθήματα στο Εαρινό Εξάμηνο. Επίσης στην ιστοσελίδα http://learn.cultureacademy.gr μπορούν να αναζητήσουν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των μαθημάτων όπου αναγράφονται οι θεματικές και οι υπεύθυνοι καθηγητές.

Το πρόγραμμα του Γ’ εξαμήνου σπουδών (Εαρινό 2018-19), με τίτλο «Φιλολογική Λαογραφία», έχει ως επιστημονικό υπεύθυνο τον Μανόλη Γ. Σέργη, Καθηγητή Λαογραφίας του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Όσοι ήδη ολοκλήρωσαν το Α’ εξάμηνο, με τίτλο «Εισαγωγή στη Λαογραφία» (Χειμερινό εξάμηνο 2018-19, β΄ κύκλος), μπορούν να συνεχίσουν στο Β’ εξάμηνο με το μάθημα «Σύγχρονοι Ορίζοντες των Λαογραφικών Σπουδών [Φύλο, Διαδίκτυο, Σχολείο]»,  (Εαρινό 2018-19, β’ κύκλος), με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Λαογραφίας & Φύλου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Μαρία Γκασούκα.

Σκοπός του συγκεκριμένου καινοτόμου προγράμματος, που θα πραγματοποιηθεί με το μεικτό μοντέλο μάθησης (blended learning), είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες σε πεδία του λαϊκού πολιτισμού, αλλά και να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η επιστήμη της Λαογραφίας δεν είναι μια στατική επιστήμη, αλλά συνεχώς εξελισσόμενη, που καταγράφει και ερμηνεύει τις νέες όψεις και εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής και της λαϊκής δημιουργίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος οδηγεί σε χορήγηση βεβαίωσης του συγκεκριμένου μαθήματος, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων (συνολικά έξι) οδηγεί σε πιστοποιητικό παρακολούθησης  του τριετούς προγράμματος.

Elearning πρόγραμμα ψηφιακής αφήγησης μέσω τοπικών ιστορικών τεκμηρίων

Η Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας συνεχίζει το ετήσιο εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω: Αρχειακή Εθνογραφία με την οπτική των Νέων Τεχνολογιών & του Διαδικτύου» υλοποιώντας δράσεις επιμόρφωσης και στον άξονα της τοπικής ιστορίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την συνεργασία του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας της Σχολής Κλασσικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών  του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης.

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας – πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «moodle» του προγράμματος στην διεύθυνση: http://learn.cultureacademy.gr  ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες από 4/2/2019 έως 11/2/2019.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι του προγράμματος είναι ο Μανώλης Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ο Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα «Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω: Αρχειακή Εθνογραφία με την οπτική των Νέων Τεχνολογιών & του Διαδικτύου» συνεχίζεται και το Εαρινό εξάμηνο 2018-2019. Τα μαθήματα του β’ εξαμήνου ξεκινάει στις 11 Φεβρουαρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου 2019. Οι διδακτικές ενότητες που θα παρακολουθήσουν οι σπουδαστές/τριες είναι :  1) Από το αρχειακό  τεκμήριο στον σχεδιασμό μιας ψηφιακής αφήγησης και  την παραγωγή εθνογραφικού κειμένου (επιλογή, εκλογή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, επεξεργασία, προετοιμασία), 2) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας: Εργαλεία συλλογής και καταγραφής υλικού ή ψηφιακά ερευνητικά σημειωματάρια; , 3) Ιστορία και  αφήγηση, 4) Ψηφιακή αφήγηση: Εργαλεία, τεχνικές και μεθοδολογία, 5) Εργαστήριο Ψηφιακής Αφήγησης Ι: Από τα αρχειακά  τεκμήρια στον σχεδιασμό μιας ψηφιακής αφήγησης (εκμάθηση εργαλείου, δημιουργία σεναρίου και προετοιμασία), 6) Εργαστήριο Ψηφιακής Αφήγησης ΙΙ: Από τα αρχειακά  τεκμήρια στον σχεδιασμό μιας ψηφιακής αφήγησης (Ολοκλήρωση ψηφιακής αφήγησης). Στο β εξαμηνιαίο μάθημα Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω: Αρχειακή Εθνογραφία με την οπτική των Νέων Τεχνολογιών & του Διαδικτύου»  διδάσκουν: ο Μανώλης Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Αντώνης Σμυρναίος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Ιστορίας, Εκπαίδευσης και Διδακτικής της Ιστορίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Θαρρενός Μπράτιτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Συντονιστής και Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσπαθήσει να προσεγγίσει την  αρχειακή εθνογραφία επιχειρώντας ένα διεπιστημονικό διάλογο στα αντικείμενα της Ιστορίας, της Λαογραφίας και της Ανθρωπολογίας. Παράλληλα θα διερευνήσει τις σχέσεις αυτών των επιστημών με την αρχειακή εθνογραφία, καθώς και τη σχέση της τεχνολογίας με τις διαφορετικές ψηφιακές αναγνώσεις που μπορεί να προσφέρει. Το πεδίο εφαρμογής της αρχειακής εθνογραφίας θα αποτελέσουν τα αρχεία των «Πηλιορειτών Εν Αιγύπτω», ή άλλα ιστορικά αρχεία με δυνατότητες πολλαπλών αναγνώσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες εκτός του υλικού που θα μελετήσουν ανά δεκαπενθήμερο από την πλατφόρμα στα δύο εξάμηνα του προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρώσουν στο τέλος του εξαμήνου: α)  μια σύντομη εθνογραφία συνοδευόμενη από αντίστοιχο αρχειακό υλικό για μια οικογένεια ή ένα πρόσωπο ή μια ομάδα ανθρώπων με θέμα τους Πηλιορείτες Αιγυπτιώτες ή άλλο ιστορικό θέμα μέσα από αρχειακό υλικό το οποίο θα πρέπει να αναζητήσουν στην περιοχή του Πηλίου και β) μια ψηφιακή αφήγηση (διάρκειας 5 λεπτών).

Για να ανταποκριθούν οι συμμετέχοντες/ουσες στο πρόγραμμα και ειδικότερα στα τελικά παραδοτέα θα πρέπει να παρακολουθήσουν δια ζώσης υποχρεωτικά εργαστήρια.

Οι παραπάνω κατηγορίες συμμετεχόντων/σων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιτόπιας έρευνας σε αρχεία που αφορούν τους Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω στο Πήλιο ή στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας ή σε άλλη περιοχή, ή σε  αρχεία που τους ανήκουν (ιδιόκτητα ή συγγενών) ή αρχεία που θα τους υποδειχθούν ώστε να ερευνηθούν ή σε αρχεία που θα αναζητήσουν οι ίδιοι/ες για έρευνα από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιώτες (Γ.Α.Κ., Βιβλιοθήκες, Συλλόγους, Ενώσεις, Διαδίκτυο, ΕΛΙΑ, Ιδιώτες συλλέκτες, κ.ά) και επίσης να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης εργαστηρίων (εργαστήριο ψηφιακής αφήγησης) στο Βόλο ή υπό προϋποθέσεις εξ αποστάσεως,

Related posts