21 Φεβρουαρίου, 2024

Τελευταια Νεα

«Καταναλώνουμε ὅ,τι παράγουμε» – Μιά ἐνδιαφέρουσα ραδιοφωνική συνέντευξη τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ κινήματος στο Βόλο, Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου.

Σημαντική παρέμβαση γιά τήν κατανάλωση προϊόντων, πού  παράγει  ὁ τόπος μας, ἔκανε σέ συνέντευξή του  στό  ΡΑΔΙΟ  ΕΝΑ, τό Σάββατο 1η  Ἰουλίου, ὁ Μητροπολίτης  μας.

Στόχος καί  εὐχή γιά τόν  καθένα  μας εἶναι,  ὅταν  πᾶμε στό super market γιά τίς ἀγορές μας, νά προμηθευόμαστε τουλάχιστον ἕνα  ἑλληνικό προϊόν. Μέ  αὐτή του τήν κίνηση ὁ καταναλωτής θά κάνει καλό  στόν ἑαυτό  του καί τόν  τόπο του, ὅπως  τόνισε στήν  ἐν  λόγῳ συνέντευξή του στόν Πρόεδρο τῆς Ἕνωσης Καταναλωτῶν Βόλου κ. Ἀλέξανδρο Κουτσελίνη ὁ κ. Ἰγνάτιος. Χαριτολογώντας, μάλιστα, καί θέλοντας νά τονίσει τήν  σπουδαιότητα μιᾶς τέτοιας ἀγοραστικῆς συμπεριφορᾶς, ἀνέφερε ὅτι ως πνευματικός θά  τό  ἔβαζε κανόνα….

Γιά νά ἐμπεδωθεῖ, ὅμως, μιά τέτοια συμπεριφορά, ἀπαραίτητη εἶναι ἡ κατάλληλη ἀγωγή, κυρίως τῶν αὐριανῶν πολιτῶν. Αὐτός εἶναι ὁ ἑπόμενος  στόχος μας, ὅπως προανήγγειλε ὁ κ. Ἰγνάτιος. «Σ’ αὐτόν τόν τομέα ἔχουμε προετοιμάσει τό  ἔδαφος», σημείωσε. «Ὅπως  εἶναι  γνωστό ἔχουμε δημιουργήσει καί μέ τήν ἐκπαιδευτική τοπική κοινότητα ἕνα ἐξαιρετικό κλίμα ἐμπιστοσύνης. Αὐτό ἔχει  ἀποφέρει καρπούς καί νομίζω ὅτι τά  πράγματα ἔχουν  ὡριμάσει. Ἄν  ἐμεῖς  φανοῦμε  συνεπεῖς, μέ αὐτό πού ἔχουμε βάλει ὡς στόχο,  ξεκινώντας ἀπό τή νέα σχολική  χρονιά, διασφαλίζουμε τά  θεμέλια τῆς δυνατότητας μαθητές καί ἐκπαιδευτικοί  νά ἐνστερνισθοῦν τόν στόχο μας, μέ σωστή καί αἰτιολογημένη ἐνημέρωση.Τά παιδιά, μάλιστα, ὅπως θά ἔχετε διαπιστώσει, καμιά φορά γίνονται οἱ καλύτεροι κήρυκες τέτοιων ἀρχῶν. Γιά τούς ἐκπαιδευτικούς δέν  ἀμφιβάλλω ὅτι θά δώσουν ὅλη  τους  τήν  διάθεση γιά τό  σκοπό αὐτό. Τελικά, ὅλα εἶναι  θέμα Παιδείας».

Στήν  ὡς  ἄνω  συνέντευξή  του, ὁ Μητροπολίτης  κ. Ἰγνάτιος  ἀναφέρθηκε καί  σέ  ἄλλα θέματα σχετικά μέ τή  σωστή καταναλωτική ἀγωγή. Ὑπενθύμισε τόν  ρόλο τοῦ  φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός» πού  ἀφιέρωσε δύο θεματικές ἑνότητες  στόν χῶρο  τῶν  γεύσεων.

«Ζοῦμε  σέ  ἕνα  τόπο μέ  πλοῦτο γεύσεων. Τό Πήλιο τό  ἔμαθα παιδί ἀπό  τή μυρωδιά ἀπό τά  λουκάνικα  Πηλίου, πού ἔφερνε  Ἱεροψάλτης  στήν  ἐνορία  τοῦ  πατέρα  μου. Τό λέω  αὐτό, γιατί ἔχουμε  τεράστιο πλοῦτο στίς  γεύσεις. Βεβαιώθηκα ὅτι ἔχουμε ἐξαιρετικούς ἀνθρώπους, πού  ἐκπροσωποῦν καί τήν  παραγωγή σχετικῶν προϊόντων, ἐνῷ   τά  2 τελευταῖα  χρόνια ἔγιναν ἐκδηλώσεις πού  ἔδειξαν τόν  πλοῦτο τῶν  προϊόντων αὐτῶν, τόν μεγάλο ἀριθμό τῶν  ἀνθρώπων πού ἀσχολοῦνται μέ αὐτά, ἀλλά καί πῶς μποροῦμε νά  προσελκύσουμε  ἀνθρώπους σ’ αὐτά».

Καί συνέχισε ὁ κ. Ἰγνάτιος: « Ὅπως κρατήσαμε  τήν  Ναυτική Ἑβδομάδα καί τίς ἐκδηλώσεις  στίς  παρακλήσεις τοῦ  Αὐγούστου, ἔτσι θά  κρατήσουμε καί τίς ἐκδηλώσεις γιά τίς γεύσεις. Φέτος ζήσαμε συγκλονιστικές  στιγμές, μή προβλέψιμες. Καλέσαμε τίς  ἐθελόντριές  μας τῶν  Σπιτιῶν  Γαλήνης καί τῶν  Συσσιτίων καί διοργανώσαμε ἕνα  διαγωνισμό μαγειρέματος. Ὅλοι ἔμειναν ἐνθουσιασμένοι˙ ἔγιναν πράγματα, πού δέν εἶχαν ξαναγίνει».

«Ὑπενθυμίζω» συνέχισε ὁ κ. Ἰγνάτιος, «ὅτι ἡ «Μαγνήτων Κιβωτός» ὀργάνωσε, στά  πλαίσια τῆς  Ναυτικῆς  Ἑβδομάδας  φέτος τήν  παρουσίαση τῶν  προϊόντων δέκα γυναικείων συνεταιρισμῶν, ὅπως  ἔγινε μέ  τό λεύκωμα γιά τά  βότανα καί τό τσάι ἀπό τόν  Ἁλμυρό. Στηρίζοντας τόν πολιτισμό, στηρίζουμε τόν  τόπο μας καί στόν τομέα τῆς  παραγωγῆς», συμπλήρωσε ὁ κ. Ἰγνάτιος.

Τέλος, στή  συνέντευξή  του αὐτή, ὁ κ. Ἰγνάτιος ἀναφέρθηκε καί στίς κοινωνικές δομές τῆς  Μητρόπολης, ὅπως  ὁ συμβουλευτικός σταθμός, ὅπου  ψυχολόγοι παρέχουν δωρεάν συμβουλευτική, τό κοινωνικό Φαρμακεῖο, ἡ συμβουλευτική ἀπό Κοινωνική  Λειτουργό  στό  Πνευματικό  Κέντρο τῆς  τοπικῆς  Ἐκκλησίας,ἡ συνεργασία μέ τό κοινωνικό παντοπωλεῖο, ἀλλά καί οἱ παρεμβάσεις πού  ἔχουν γίνει ἀπό τήν  Μητρόπολη στήν Κοινότητα τῶν  ΡΟΜΑ, μέ  τριετές πρόγραμμα ἐπιμόρφωσης, τονίζοντας  ἰδιαιτέρως τήν  τεράστια  προσφορά τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο «Ἐσταυρωμένος» στούς ἀποφυλακιζομένους καί στούς  πρόσφυγες, πού  φιλοξενεῖ  ἡ πόλη  μας.

 

Related posts