25 Μαΐου, 2024

Κηρύγματα Κυριακών Μαΐου – Αυγούστου 2017

 1. Κυριακή του Παραλύτου 07/05/2017
 1. Κυριακή της Σαμαρείτιδος  14/05/2017
 1. Κυριακή του Τυφλού 21/05/2017
 1. Κυριακή Αγίων Πατέρων Α΄ Οικ. Συνόδου 28/05/2017
 1. Κυριακή Της Πεντηκοστής 04/06/2017
 1. Κυριακή των Αγίων Πάντων 11/06/2017
 1. Κυριακή Β΄ Ματθαίου 18/06/2017
 1. Κυριακή Γ΄ Ματθαίου 25/06/2017
 1. Κυριακή Δ΄ Ματθαίου 02/07/2017
 1. Κυριακή Ε΄ Ματθαίου 09/07/2017
 1. Κυριακή Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου 16/07/2017
 1. Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου 23/07/2017
 2. Κυριακή Η΄ Ματθαίου 30/07/2017
 1. Εορτή Μεταμορφώσεως 06/08/2017
 2. Κυριακή Ι΄ Ματθαίου 13/08/2017
 1. Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου 20/08/2017
 2. Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου 27/08/2017

 

Related posts