30 Σεπτεμβρίου, 2022

Τελευταια Νεα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ Κ.Κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ 6Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ, ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 19-22/9/2013

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

(Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου-Χατζηδήμοβο)

19-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ:  «ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ-ΑΙΡΕΣΕΩΝ»

 

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, σύνεδροι καί μέλη τῆς παρούσης Συναντήσεως, κατ’ἀρχάς συγχαίρομε τούς πρωτεργάτες αὐτῆς τῆς πρωτοβουλίας, πού ἐδῶ καί 6 χρόνια ἤδη μελετᾶ φαινόμενα θρησκειῶν και καταστροφικῶν λατρειῶν πού οἱ δραστηριότητές τους προσβάλλουν και ἀλλοιώνουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο και, ἐπιπλέον, καταπατοῦν στοιχειώδη δικαιώματα τοῦ ἀτόμου ἀλλά καί τῆς παγκόσμιας οἰκογένειας. Εἶναι πολύ ἀξιέπαινη ἡ ἐργασία ἡ ὁποία ἐπιτελεῖται στόν χῶρο τῆς διερεύνησης τῶν νοσηρῶν καταστάσεων πού παρατηροῦνται στήν αἵρεση καί τήν παραθρησκεία. Αὐτή ἡ πρωτοβουλία ἔρχεται νά ἐπεκτείνει καί νά διευρύνει τήν ἤδη καταξιωμένη πανορθοδόξως ἐργασία, πού ἐπιτελεῖται στόν ἐκκλησιαστικό μας χῶρο.

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ἡ σχετική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἐπί θεμάτων αἱρέσεων και παραθρησκείας, ἀπό 25ετίας περίπου, ἐπί μακαριστοῦ Πρωτ. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, ἀσχολεῖται συνεχῶς μέ τά θέματα τῶν νεοφανῶν παραχριστιανικῶν αἱρέσεων καί τῶν ποικίλων φαινομένων τῆς παραθρησκείας. Διοργανώνει -συγκεκριμένα- ἐτήσιες Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων καί Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά θέματα αἱρέσεων και παραθρησκείας, κινούμενη σε δύο κατευθύνσεις: α) τῆς ἀνάγκης γιά διαρκῆ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μέσα στόν κόσμο περί τῆς κατά Χριστόν ἐλπίδος, ὅταν ἀντιμετωπίζεται ἡ πλάνη, καί β) τῆς διάθεσης ταπεινῆς διακονίας καί συναντίληψης τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στόν ἀγώνα τους πρός ὁριοθέτηση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων προβλημάτων, πού προέρχονται ἀπό τήν ἔντονη δραστηριότητα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί σεκτῶν.

Σ’ αὐτή τη διακονία παίρνει μέρος και ἡ ἐλαχιστότητά μας δι’ ἐκπροσώπου καί μονίμου Ἐντεταλμένου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στίς Συνδιασκέψεις, ἀπό ὅπου πληροφορούμεθα διά λεπτομεροῦς Ἀναφορᾶς, ἡμεῖς ἀλλά καί οἱ Ἱερεῖς μας κατά τάς ἱερατικάς Συνάξεις, γιά τό σκηνικό τῶν αἱρέσεων και τῆς παραθρησκείας, τόν τρόπο ἐργασίας τῶν ἄλλων ὀρθοδόξων ἀδελφῶν και, παράλληλα, χαράσσουμε τόν ποιμαντικό τρόπο ἀντιμετωπίσεως τῶν φαινομένων πού παρατηροῦνται στήν ἐπαρχία μας.

Στά πλαίσια αὐτά λειτουργοῦμε Ἀντιαιρετικό Γραφεῖο, πού διακριτικά ἐνημερώνει, στηρίζει καί συμπαρίσταται σέ περιπτώσεις ἀδελφῶν-θυμάτων τῆς πλάνης, ἐκδίδομε ἔντυπα και ἐνημερωτικά φυλλάδια πρός ἐνημέρωση ἀλλά καί κατάρτιση τοῦ λαοῦ μας.

Ἐπιπλέον, λειτουργεῖ στή Μητρόπολή μας Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο Στελεχῶν Νεότητος γιά ἀντιαιρετικά θέματα, ὅπου οἱ Κατηχητές καί τά Στελέχη μας καταρτίζονται καί ἐπιμορφώνονται σέ θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας καί παράλληλα διδάσκονται τήν ὁριοθέτηση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως σέ ἑβδομαδιαῖες συναντήσεις.

Διοργανώνουμε 3ήμερα ἱερατικά σεμινάρια κατ’ ἔτος μέ εἰδικούς εἰσηγητές ἀνάλογων θεμάτων, προκειμένου οἱ ἱερεῖς μας να καταρτίζονται, νά ἐντοπίζονται τά ποιμαντικά μας κενά καί νά ἐνημερώνονται γιά τά νέα δεδομένα καί τίς προκλήσεις στόν χῶρο τῆς ἱερατικῆς διακονίας.

Αὐτή λοιπόν ἡ ποιμαντική ἐργασία, πού φαίνεται νά ἐπεκείνεται καί μ’ αὐτή τήν δραστηριότητα τοῦ Διορθοδόξου Δικτύου  σ’ ὅλες τίς ὀρθόδοξες ἀδελφές χῶρες, καθίσταται πλέον ἐπιτακτική σήμερα, σέ μιά ἐποχή συγχύσεως καί σχετικοποιήσεως τῶν πάντων, κατά τήν ὁποία ποικιλοτρόπως ἐπιχειρεῖται ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος τοῦ λαοῦ μας.

Ἐπιπλέον, κατά τόν προσεχῆ Νοέμβριο ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη θα φιλοξενήσει στόν Βόλο τήν ΚΕ΄ Πανορθόδοξη συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Έκκλησίῶν και Ἱερῶν Μητροπόλεων ἐπί θεμάτων Αἱρέσεων και Παραθρησκείας, πού διοργανώνει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ κεντρικό θέμα: «Τό πρόβλημα τῆς ἀσθενείας, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές προσεγγίσεις».

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ Ἀδελφοί, πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι τό θέμα τῆς παρούσης 6ης Διορθόδοξης Συναντήσεως με τον γενικό τίτλο «Πρακτικοί τρόποι ποιμαντικῆς, κοινωνικῆς καί νομικῆς ἀντιμετώπισης τῶν λατρειῶν – αἱρέσεων» εἶναι ἐξαιρετικῶς ἐπίκαιρο και ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρον.

Ἡ αὐξημένη δραστηριότητα τῶν αἱρέσεων και τῆς παραθρησκείας δημιουργεῖ γιά τήν κοινωνία μας ὅλο καί περισσότερα προβλήματα: πνευματικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, νομικά, ἀκόμη καί ἐθνικά.

Εἶναι, ἑπομένως, ἐπείγουσα ἀνάγκη νά γνωρίσουμε σέ βάθος αὐτά τά προβλήματα καί νά καταρτισθεῖ μία ἑνιαία στρατηγική μέ τίς κατά τόπους ἀδελφές Ἐκκλησίες οὕτως, ὥστε νά ἀντιμετωπίζονται ὅλα αὐτά ἀποτελεσματικά καί μέ πρακτικούς τρόπους κάθε φορά.

Ἡ ποιμαντική ἐμπειρία πολλῶν ἐντεταλμένων ἀπό τήν δραστηριότητα τέτοιων φαινομένων εἶναι πολύτιμη καί ἀπαραίτητη γιά ὅλους μας, ἰδιαιτέρως δέ ἡ νομική ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν φαινομένων θά μᾶς διαφώτιζε τούς περισσοτέρους.

Ὅλοι γνωρίζουμε τη σοβαρή ἔλλειψη σχετικῆς νομοθεσίας πού ὑπάρχει στις χῶρες τοῦ Ἀνατολικοῦ λεγομένου μπλόκ, ἀλλά, δυστυχῶς, καί στήν Ἑλλάδα, παρόλα τά ψηφίσματα τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης καί τή Συνθήκη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά τήν μέριμνα πού πρέπει νά δείχνει το κάθε Μέλος -Κράτος γιά τή δραστηριότητα τῶν σεκτῶν. Ἐντούτοις, πλειάδα αἱρετικῶν και παραθρησκευτικῶν ὁμάδων ἁλωνίζουν κυριολεκτικά τίς χῶρες μας, προκαλώντας πολλές φορές κοινωνικές συγκρούσεις καθώς καί παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Οἱ Κυβερνήσεις ὅμως καί τά Κοινοβούλια μέχρι τώρα δέν ἔχουν ἐπιδείξει κανένα ἐνδιαφέρον καί χαρακτηρίζουν χωρίς ἰδιαίτερη προσοχή πολλές σέκτες ὡς «ἀφιλοκερδῆ σωματεῖα», ἤ φιλοσοφικές, πολιτιστικές και ἀνθρωπιστικές ὀργανώσεις.

Προκύπτει, ἑπομένως, ἀμεσότερη ἡ ἀνάγκη να ληφθοῦν μέτρα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν παραβάσεων τῶν καταστροφικῶν λατρειῶν, που ἐν πολλοῖς εἶναι ἴδια σέ κάθε χώρα, καθόσον οἱ συνέπειες δέν εἶναι μόνο θρησκευτικοῦ προσανατολισμοῦ, ἀλλά παραβιάζονται κατάφωρα τα συνταγματικά δικαιώματα τοῦ ἀτόμου, μέ τραγικά ἀποτελέσματα γιά τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί τήν ἐλευθερία τῆς συνειδήσεώς του.

Ἀναμένοντες μετά πολλοῦ ἐνδιαφέροντος τά πορίσματα τῆς παρούσης Συναντήσεως, πού οἱ δύο ἐκπρόσωποί μας Ἱερεῖς θα μᾶς μεταφέρουν, εὐχαριστοῦμεν διά την τιμητική πρόσκληση την Ὀργανωτική Ἐπιτροπή τοῦ Διορθοδόξου Δικτύου, τόν ἐκ τῆς Μαρτυρικῆς Κύπρου Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρον καί τούς συνεργάτας του, τήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου-Χατζηδήμοβο καί ἰδιαιτέρως τόν ἐκπρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νευροκοπίου κ. Ναθαναήλ γιά τούς κόπους, τήν ἀγάπη καί τήν ὅλη φιλοξενία, καθώς καί τούς ἀξιόλογους εἰσηγητάς ἐν Χριστῶ καί λίαν ἀγαπητούς ἀδελφούς.

Χαιρετίζομε τήν παροῦσα Συνάντηση και διατελοῦμε μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀδελφικῆς ἀγάπης, εὐχόμενοι ἐπιτυχία και φωτισμό παρά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στίς ἐργασίες σας.

Σᾶς ἀναμένομε δέ μέ πολλή χαρά καί στόν Βόλο (ὡς τόπο ἑπόμενης Συνάντησης τοῦ Διορθοδόξου Δικτύου).

 

 

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί φιλαδελφίας

 

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Related posts