16 Αυγούστου, 2022

Κηρύγματα Κυριακών Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 με θέμα την Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως

Αρχή της Ινδίκτου 1/9/2013
Κυριακή Προ της Υψώσεως 8/9/2013
Κυριακή Μετά την Ύψωσιν 15/9/2013
Κυριακή Α΄ Λουκά 22/9/2013
Κυριακή Β΄ Λουκά 29/9/2013
Κυριακή Γ΄ Λουκά 6/10/2013
Κυριακή Δ΄ Λουκά

13/10/2013

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά 20/10/2013
Κυριακή Ζ΄ Λουκά 27/10/2013
Κυριακή Ε΄ Λουκά 3/11/2013
Κυριακή Η΄ Λουκά 10/11/2013
Κυριακή Θ΄ Λουκά 17/11/2013
Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά

24/11/2013

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά 1/12/2013
Κυριακή Ι΄ Λουκά

8/12/2013

Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά 15/12/2013
Κυριακή Προ της Χριστού Γεννήσεως 22/12/2013
Κυριακή Μετά την Χριστού Γέννησιν 29/12/2013

Related posts