29 Σεπτεμβρίου, 2023

Κηρύγματα στα Αποστολικά Αναγνώσματα των Κυριακών Μαΐου – Αυγούστου 2013

Κυριακή του Θωμά 13/05/2013
Κυριακή των Μυροφόρων 19/05/2013
Κυριακή του Παραλύτου 26/05/2013
Κυριακή της Σαμαρείτιδος 02/06/2013
Κυριακή του Τυφλού 09/06/2013
Κυριακή Αγίων Πατέρων Α΄ Οικ. Συνόδου 16/06/2013
Κυριακή της Πεντηκοστής 23/06/2013
Κυριακή των Αγίων Πάντων 30/06/2013
Κυριακή Β΄ Ματθαίου 07/07/2013
Κυριακή Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου 14/07/2013
Κυριακή Δ’ Ματθαίου 21/07/2013
Κυριακή Ε΄ Ματθαίου 28/07/2013
Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου 04/08/2013
Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου 11/08/2013
Κυριακή Η΄ Ματθαίου 18/08/2013
Κυριακή Θ΄ Ματθαίου 25/08/2013

Related posts