13 Απριλίου, 2024

Κηρύγματα στα Αποστολικά Αναγνώσματα των Κυριακών Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012

Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου 02/09/2012
Κυριακή Προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 09/09/2012
Κυριακή Μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 16/09/2012
Κυριακή Α΄ Λουκά 23/09/2012
Κυριακή Β΄ Λουκά 30/09/2012
Κυριακή Γ΄ Λουκά 07/10/2012
Κυριακή Δ΄ Λουκά 14/10/2012
Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά 21/10/2012
Κυριακή Ζ΄ Λουκά 28/10/2012
Κυριακή Ε΄ Λουκά 04/11/2012
Κυριακή Η’ Λουκά 11/11/2012
Κυριακή Θ΄ Λουκά 18/11/2012
Κυριακή ΙΓ’ Λουκά 25/11/2012
Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά 02/12/2012
Κυριακή Ι΄ Λουκά 09/12/2012
Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά 16/12/2012
Κυριακή Προ της Χριστού Γεννήσεως 23/12/2012
Κυριακή Μετά την Χριστού Γέννησιν 30/12/2012

Related posts