16 Αυγούστου, 2022

Αγιολογικά Κηρύγματα των Κυριακων Σεπ. – Δεκ. 2011

 Κυριακή  Ημερομηνία
 ΙΒ΄ Ματθαίου  4/9/2011
 Προ της Υψώσεως  11/9/2011
 Μετά την Ύψωσιν  18/9/2011
 Α’ Λουκά  25/9/2011
 Β’ Λουκά  2/10/2011
 Γ’ Λουκά  9/10/2011
 Δ’ Λουκά  16/10/2011
 Ε’ Λουκά  30/10/2011
 ΣΤ’ Λουκά  23/10/2011
 Ζ’ Λουκά  6/11/2011
 Η’ Λουκά  13/11/2011
 Θ’ Λουκά  20/11/2011
 ΙΓ’ Λουκά  27/11/2011

 Ι’ Λουκά

 4/12/2011
 ΙΑ’ Λουκά  11/12/2011
 Προ της Χριστού Γεννήσεως  18/12/2011
 Χριστουγέννων  25/12/2011

Related posts