30 Μαΐου, 2023

Τελευταια Νεα

Κηρύγματα στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα Μάιος – Αύγουστος 2011

Κυριακή Ημερομηνία
Του Θωμά 1 Μαΐου 2011
Των Μυροφόρων 8 Μαΐου 2011
Του Παραλύτου 15 Μαΐου 2011
Της Σαμαρείτιδος 22 Μαΐου 2011
Του Τυφλού 29 Μαΐου 2011
Των Αγ. Πατέρων της Α’ Οικ. Συνόδου 5 Ιουνίου 2011
Της Πεντηκοστής 12 Ιουνίου 2011
Των Αγίων Πάντων 19 Ιουνίου 2011
Β’ Ματθαίου 26 Ιουνίου 2011
Γ’ Ματθαίου 3 Ιουλίου 2011
Δ’ Ματθαίου 10 Ιουλίου 2011
Των Αγ. Πατέρων της Δ’ Οικ. Συνόδου
17 Ιουλίου 2011
ΣΤ’  Ματθαίου 24 Ιουλίου 2011
Ζ’ Ματθαίου 31 Ιουλίου 2011
Η’ Ματθαίου 7 Αυγούστου 2011
Θ’ Ματθαίου 14 Αυγούστου 2011
Ι’ Ματθαίου 21 Αυγούστου 2011
ΙΑ’ Ματθαίου 28 Αυγούστου 2011

Related posts