25 Μαΐου, 2024

Ο Σύνδεσμος Νέων τῆς ῾Ι.Μ. Δημητριάδος

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΧΑΜΙΔΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΕΩΝ

 

Ο Σύνδεσμος Νέων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας συμπληρώνει ἐφέτος δέκα χρόνια ζωῆς. Μέλη του εἶναι νέοι ἀπό 18 ἕως 35 ἐτῶν, πού διαμένουν στήν περιφέρεια τῆς Μητρόπολής μας, καί σκοπός του ἡ συμμετοχή τῆς νεολαίας τῆς περιοχῆς μας στήν ἐκκλησιαστική ζωή – κοινότητα, μέ ταυτόχρονη τόνωση τῆς πνευματικότητας καί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τους φρονήματος.

῾Ο Σύνδεσμος Νέων ἀποτελεῖ ἕνα χῶρο ἐκκλησιαστικοῦ καί γενικότερου κοινωνικοῦ προβληματισμοῦ, ἕνα φορέα ἔκφρασης τοῦ αἰτήματος τῆς νεολαίας μας γιά μεγαλύτερη εὐαισθητοποίηση τῶν φορέων καί ἐκπροσώπων τῆς Τοπικῆς ᾿Εκκλησίας σέ ζητήματα νεότητας, ἕνα δίαυλο ἐκπροσώπησης τῶν νέων στή διοίκηση τῆς ᾿Εκκλησίας, συνεργασίας νέων σέ ζητήματα πού τούς ἀπασχολοῦν καί προσπάθειας γιά κοινή δράση, ταυτόχρονα ὅμως καί ἕνα χῶρο κοινῆς παρουσίας, συναναστροφῆς καί πνευματικοῦ ἀγώνα.

Πρός ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ του ὁ Σύνδεσμος Νέων χρησιμοποιεῖ κάθε δυνατό μέσο· δεῖπνα, προβολή ταινιῶν, ὁμιλίες, φοιτητικό ἑβδομαδιαῖο κύκλο, λατρευτικές συνάξεις, ἐκδρομές, τμῆμα ἐκμάθησης παραδοσιακῶν χορῶν, φιλανθρωπικές δράσεις, συμμετοχή σέ δράσεις ἄλλων φορέων, ἐπισκέψεις στό Γηροκομεῖο καί στό ᾿Ορφανοτροφεῖο, ἐκδηλώσεις, φοιτητική κατασκήνωση. ῞Ολα αὐτά ἀποτελοῦν ἐνδεικτικά κάποιες ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς τοῦ Συνδέσμου. Μέσα ἀπό δράσεις, πού ἀποτελοῦν ἔκφραση της καθημερινότητας, τά μέλη μας ἀναζητοῦν τρόπους ἐπικοινωνίας ἀλλά καί ἐνδυνάμωση τῆς πνευματικῆς τους ζωῆς, προσπαθοῦν μέ ὅρους καθημερινότητας νά ἐκφράσουν τήν πίστη τους στό Θεό καί τή διάθεσή τους νά ζήσουν χριστιανικά, βιώνοντας τήν πολυπόθητη ἑνότητα.

Τήν ἱεραποστολική χρονιά πού πέρασε, ὁ Σύνδεσμος Νέων τῆς Μητρόπολεώς μας εἶχε τήν ἰδιαίτερη τιμή νά συναντήσει καί νά δεχθεῖ τήν εὐλογία ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, στό πλαίσιο τῆς ἐκδρομῆς τοῦ ἐξωτερικοῦ πού διοργάνωσε στήν Κωνσταντινούπολη. ᾿Οργάνωσε δεῖπνα μέ συμμετοχή δεκάδων νέων τῆς πόλης μας στήν ἕδρα του στήν ὁδό Βασσάνη, ἀριθμός 63, καί πολλές ἐκδρομές ἐντός τῆς ῾Ελλάδας. Σέ ἑβδομαδιαία βάση πραγματοποιήθηκε ὁ κύκλος γιά φοιτητές καί νέους εργαζομένους κάθε Τετάρτη βράδυ στό Πέρασμα. Μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία λειτούργησαν τά τμήματα τοῦ χορευτικοῦ γιά ἀρχαρίους καί προχωρημένους. Σημαντική ἦταν ἡ λειτουργία τῆς ὁμάδας χειροτεχνιῶν, μέ ἀποκορύφωμα τό παζάρι τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα, μέ σκοπό τή φιλανθρωπική διάθεση τῶν πόρων ἀπό τά διατιθέμενα προϊόντα. Οἱ δράσεις συνεχίστηκαν καί μέσα στό καλοκαίρι, μέ τήν ὁμάδα νέων πού παρέχουν ὑποστήριξη-ψυχαγωγία σέ παιδιά τοῦ ἱδρύματος τοῦ ὀρφανοτροφείου Βόλου. Γιά πρώτη χρονιά οἱ νέοι τοῦ συνδέσμου πραγματοποίησαν ζωντανή νεανική ραδιοφωνική εκπομπή «Σύνδεσμος με τα FΜ» κάθε Δευτέρα βράδυ ἀπό τό ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας «᾿Ορθόδοξη μαρτυρία». Τόν Αὔγουστο πραγματοποίησε, καί φέτος μέ μεγάλη ἐπιτυχία, τήν ἐτήσια κατασκήνωσή του στόν ῞Αγιο Λαυρέντιο, μέ ζηλευτή συμμετοχή νέων ἀπό ὅλη τήν ῾Ελλάδα καί γενικό θέμα· «῾Η κοινωνία τῶν ἀνθρώπων σέ σχέση μέ τό Θεό καί τό συνάνθρωπο. ῾Η σχέση τῶν μελῶν τῆς ᾿Εκκλησίας, τό ὅραμα τῆς πραγματικῆς ἑνότητας», μέ τή συμμετοχή διακεκριμένων ὁμιλητῶν καί πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Γιά πρώτη χρονιά ἐπιχειρήθηκε ἐπίσημα ἡ διασύνδεση τοῦ Συνδέσμου νέων μέ τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καί τούς φοιτητές, ἐνῶ σέ συνεργασία μέ τήν Πρυτανεία προγραμματίζονται κοινές δράσεις κατά τήν περίοδο τοῦ νέου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους.

Μέ περισσή διάθεση σχεδιάζουμε καί τήν ἱεραποστολική χρονιά πού ξεκινάει μέ ἐργαλεῖα τήν πίστη μας στό Θεό καί τή μεταξύ μας ἑνότητα καί ἀγάπη. Δέ λείπουν οἱ δύσκολες στιγμές, περισσεύει ὅμως ἡ πίστη μας ὅτι ἐργαζόμαστε γιά νά ἐνισχύσουμε τόν πνευματικό ἀγώνα μας καί αὐτή ἡ προοπτική δίνει νόημα στήν προσπάθειά μας. Τό μέλλον μᾶς ἀνήκει, ἀρκεῖ νά ἀγωνιστοῦμε γιά νά γίνει καλύτερο.

Καί φέτος θά λειτουργήσουν·

 • Λατρευτικές συνάξεις
 • Κύκλος φοιτητῶν καί νέων ἐργαζομένων (κάθε Τετάρτη βράδυ 8.30 μ.μ. στό Πέρασμα)
 • Βραδιές ταινιῶν
 • Τμῆμα παραδοσιακῶν χορῶν
 • Ομάδες κατασκευῶν καί χειροτεχνίας
 • Ομάδα ὑποστήριξης ἱδρύματος ὀρφανοτροφείου
 • Ζωντανή ραδιοφωνική ἐκπομπή (Σύνδεσμος με τα FΜ)
 • Χειμερινή μετακατασκηνωτική συνάντηση
 • Διασύνδεση καί κοινές δράσεις μέ τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Εκδρομές ἐσωτερικοῦ – ἐξωτερικοῦ
 • Ποδηλατική ὁμάδα
 • Δεῖπνα

Related posts