29 Νοεμβρίου, 2023

Διαγωνισμός παρουσίασης τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ μέ πολυμέσα, φωτογραφία, ἀφήγηση, μουσική καί τραγούδια

Π ρ ό ς
Τούς  Πανοσιολογιωτάτους καί Αἰδεσιμολογιωτάτους
Ἐφημερίους – Ὑπευθύνους  Νεότητος
τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Εἰς  τάς  ἕδρας  των

 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Θέμα: «Διαγωνισμός παρουσίασης τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ μέ πολυμέσα, φωτογραφία, ἀφήγηση, μουσική καί  τραγούδια»

 

 

            Ἀγαπητοί  μου  Πατέρες  καί  ἀδελφοί,

 

Καλή  καί  Εὐλογημένη  Χρονιά.

Μέ  τή  χάρη τοῦ Κυρίου μας  εἰσήλθαμε στό Νέο Ἔτος 2011. Μετά  τήν  ἀνάπαυλα τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ξεκίνησαν καί πάλι τή λειτουργία τους  τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἐπιθυμῶ πατρικά νά  σᾶς  εὐχαριστήσω γιά τούς  κόπους τούς  ὁποίους  καταβάλλετε γιά τήν  ἐν  Χριστῷ διαπαιδαγώγηση τῶν  νέων μας, μέσα  ἀπό τίς  ποικίλες δράσεις, πού  προσφέρουν τά Κατηχητικά Σχολεῖα.

Τό  Γραφεῖο Νεότητος τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στά  πλαίσια τῶν  Ἐκδηλώσεων γιά τό τρέχον Ἱεραποστολικό Ἔτος, προτείνει τήν  πραγματοποίηση ἑνός πρωτότυπου  Διαγωνισμοῦ μέ θέμα: «Ἡ Ἐκκκλησία τῆς  γειτονιᾶς ἤ τοῦ χωρίου μου». Πρόκειται οὐσιαστικά γιά μιά δημιουργική προσπάθεια γνωριμίας τῶν  παιδιῶν μας μέ  τόν  Ἱερό Ἐνοριακό τους Ναό, τήν  ἱστορία καί τήν  ἀρχιτεκτονική καί τό διάκοσμό του, τά  Στελέχη, τίς δράσεις καί τίς τελετές, μέ τή βοήθεια πολυμέσων, φωτογραφίας, ἀφήγησης, μουσικής καί τραγουδιῶν.

Ὁ ἐν λόγῳ διαγωνισμός  θά πραγματοποιηθεῖ σέ δύο φάσεις. Ἐφέτος τήν  περίοδο τῆς  Ἁγίας καί  Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς  θά  ἀσχοληθοῦν  τά μέλη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων  μέ τήν Ἱστορία, τήν Ἀρχιτεκτονική καί τό διάκοσμο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Συνημμένως σᾶς  ἀποστέλλουμε ἐνημερωτικό σημείωμα τοῦ κ. Στυλιανοῦ  Πελασγοῦ, Συνεργάτου τοῦ  Γραφείου  Νεότητος, πού περιγράφει γενικά τήν παιδαγωγική αὐτή δράση καί προτείνει διάφορους τρόπους ἐφαρμογῆς της. Τά ἀποτελέσματα τῆς ἐργασίας τῶν νέων μας θά παρουσιασθοῦν σέ  τρεῖς ἐκδηλώσεις, πού θά πραγματοποιηθοῦν σύμφωνα μέ τό κάτωθι  πρόγραμμμα:

α) Σάββατο 9 Ἀπριλίου 2011, στίς 11.00 τό πρωί, στόν  Ἁλμυρό, γιά τούς Ἱερούς  Ναούς τῶν  Ἀρχιερατικῶν  Περιφερειῶν  Ἁλμυροῦ, Σούρπης, Πτελεοῦ καί  Νέας  Ἀγχιάλου.

β) Σάββατο 9 Ἀπριλίου 2011, στίς 5.00 τό ἀπόγευμα, στό  Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας γιά τίς ἐνορίες  τῆς  Ἀρχιερατικῆς  Περιφέρειας  Βόλου.

γ)  Κυριακή 10 Ἀπριλίου 2011, στίς  11.00 τό πρωί, στό  Συνεδριακό  Θεσσαλίας γιά τίς  ἐνορίες  τῆς  Ἀρχιερατικῆς  Περιφέρειας  Νέας Ἰωνίας καί  Περιχώρων, καθώς καί τῶν ὑπολοίπων  Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν.

Τό ἑπόμενο ἔτος θά πραγματοποιηθεῖ ἡ  δεύτερη  φάση  τοῦ  Διαγωνισμοῦ, τήν ἴδια Ἐκκλησιαστική  περίοδο μέ  θέμα: «Ἱερεῖς  καί  Στελέχη, προσφορά καί  δράσεις, μυστήρια καί  τελετές ».

            Σᾶς  προτρέπω νά  ἀγκαλιάσετε καί νά ἀνταποκριθεῖτε καί σ’αὐτή τήν  πρωτοβουλία τοῦ Γραφείου Νεότητος, ἡ ὁποία θά προκαλέσει  τό ἐνδιαφέρον τῶν  παιδιῶν μας καί θά συμβάλει  στήν  γνωριμία τους  μέ τόν Ἐνοριακό  Ναό, πού ἀποτελεῖ τό λατρευτικό Κέντρο τῆς  Ἐνορίας  σας.

Τό ὑλικό  πού θά  συγκεντρωθεῖ  ἀπό τόν  διαγωνισμό αὐτό  θά ἀναρτηθεῖ στό  διαδίκτυο, στήν  ἱστοσελίδα τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Συγχρόνως θά  μποροῦσε  νά ἐμπλουτίσει  ἤ νά σταθεῖ  ἡ ἀπαρχή γιά τή  δημιουργία καί τῆς  ἐνοριακῆς  ἱστοσελίδας  σας.

Τήν Τετάρτη  9 Φεβρουαρίου στίς  11 τό πρωί, στό  Συνεδριακό Θεσσαλίας θά πραγματοποιηθεῖ ἡ δεύτερη Εἰδική Σύναξη τῶν Ἱερέων Ὑπευθύνων Νεότητος, στήν ὁποία παρακαλεῖσθε νά συμμετάσχετε γιά  νά δηλώσετε τή  συμμετοχή  τῆς  ἐνορίας  σας στόν ἐν  λόγῳ Διαγωνισμό, καθώς  καί γιά νά ἐνημερώσετε γιά τήν πορεία τῶν  ἐργασιῶν  τῶν μελῶν τῶν  Κατηχητικῶν  Σχολείων  σχετικά μέ τόν  τρόπο  συμμετοχῆς  καί παρουσίας  στόν  Διαγωνισμό.

Σᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα ἡ εὐλογία καί ἡ Χάρη τοῦ Κυρίου μας νά σᾶς ἐνισχύει στήν  πολυεύθυνη  Ἱερατική  σας διακονία.

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ  ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Related posts