25 Μαΐου, 2024

Ἀπαγόρευση χρήσης προβολέων-φωτιστικῶν σέ τρίποδα στούς Ἱερούς Ναούς

Πρός τούς
Εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Ἀπαγόρευση χρήσης προβολέων-φωτιστικῶν σέ τρίποδα στούς Ἱερούς Ναούς».

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Στό πλαίσιο τῆς εὔτακτης καί ἱεροπρεπέστερης τέλεσης τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τέθηκαν τά ὅρια τῆς παρουσίας τῶν ἐπαγγελματιῶν φωτογράφων, οἱ ὁποῖοι καλύπτουν τή τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων. Συνεχίζει, ὅμως, νά γίνεται χρήση, ἐνίοτε ὑπερβολική, προβολέων-φωτιστικῶν σέ τρίποδα καί τρίποδων φωτογράφησης (φλάς), κατά τή φωτογράφηση τῶν ἱερῶν Μυστηρίων στούς Ἱερούς μας Ναούς. Οἱ φωτιστικοί αὐτοί τρίποδες καταλαμβάνουν μεγάλο χῶρο, ἐμποδίζοντας τά τελούμενα καί ἀλλοιώνοντας τόν ἰσόρροπο φωτισμό τοῦ Ναοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά προκαλοῦν πολλά παράπονα.

Ἐξαιτίας ἑνός σοβαροῦ ἀτυχήματος, λόγω πτώσης ἑνός φωτιστικοῦ τρίποδα σέ Ἱερό Ναό τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, στό ὁποῖο ἀπεφεύχθη, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἡ πρόκληση τραυματισμοῦ, στό ἑξῆς ἀπαγορεύουμε αὐστηρά τή χρήση τέτοιων αὐτόνομων φωτιστικῶν μέ τρίποδα καί τῶν τρίποδων-φλάς σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς. Θά ἐπιτρέπεται μόνο ἡ χρήση τῶν ἐνσωματωμένων στίς μηχανές λήψεως (κάμερες) προβολέων.

Ἐφιστοῦμε τήν προσοχή σας στή τήρηση τῶν ἀνωτέρω καί παρακαλοῦμε νά προβαίνετε στή σχετική σύσταση πρός τούς ἐμπλεκομένους, πρός ἀποφυγή δυσάρεστων γεγονότων καί διατήρηση τῆς τάξεως καί ἀσφάλειας τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Related posts