28 Σεπτεμβρίου, 2023

Ἀπαγόρευση ἐκτύπωσης ἱερῶν συμβόλων σέ αὐτοκόλλητα σήματα ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῶν πανηγύρεων τῶν Ἱερῶν Ναῶν

Πρός τούς
Εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐνταῦθα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Ἀπαγόρευση ἐκτύπωσης ἱερῶν συμβόλων σέ αὐτοκόλλητα σήματα ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῶν πανηγύρεων τῶν Ἱερῶν Ναῶν».

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι πολλές φορές σέ ἀφίσες καί σέ ἑορταστικές ἐτικέτες πού ἐκδίδονται ἀπό τίς Ἐνορίες μας, μέ τήν εὐκαιρία τῶν Ἱερῶν Πανηγύρεων, τυπώνονται ἱερές Εἰκόνες Ἁγίων, τό σημεῖο του Τιμίου Σταυροῦ καί ἄλλα θρησκευτικά σύμβολα. Ἐπειδή, δυστυχῶς, τά χαρτιά αὐτά εἴτε φθείρονται καί πετιοῦνται εἴτε ἀκόμη πολλάκις ἀπό ἀμέλεια ποδοπατοῦνται, δέν ἐπιτρέπεται νά ὑπάρχουν πάνω σ’ αὐτά τά ἱερά μας σύμβολα. Ἄλλωστε ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ τό ὑπ. ἀριθμ. πρωτ. 479/598/18-4-2010 Ἐγκύκλιο Σημείωμά της ἔχει συστήσει τήν ἀπαγόρευση τῆς χρήσης τῶν ἱερῶν συμβόλων σέ ἀγγελτήρια καί παρόμοια ἔντυπα. Ἡ σύσταση αὐτή ἔχει γίνει καί πρός τούς Ὑπευθύνους τῶν Γραφείων Κηδειῶν γιά τά ἀγγελτήρια πού τυπώνουν καί, ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, ἔχουν συμμορφωθεῖ πρός αὐτήν καί τήν τηροῦν.

Γιά τούς λόγους αὐτούς, ἀπαγορεύεται τοῦ λοιποῦ ἡ ἐκτύπωση τῶν ἱερῶν συμβόλων καί εἰκόνων σέ τέτοια αὐτοκόλλητα σήματα, ἀφίσες καί σέ ὁποιοδήποτε ἔντυπο ἐνδέχεται νά πεταχθεῖ. Τηρώντας τήν παροῦσα, διδάσκουμε καί μέ τόν τρόπο αὐτό τούς πιστούς νά ἀποδίδουν τόν δέοντα σεβασμό καί τήν πρέπουσα προσοχή στά ἱερά μας σύμβολα. Ἐπικαλούμενοι τήν εὐλογία του Ἁγίου Θεοῦ πρός ὅλους, διατελοῦμε

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Related posts