ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13417
126
Ακριβόπουλος , Κωνσταντίνος Βασ. (1966-)
Ακροβολισμοί ιδεών
960-7601-73-4
304
ΑΚΡ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13406
115
Γουμενοπούλου , Μαρία (1929- )
Αν είσαι μάνα
889.334
ΓΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13397
106
Κολλάς, Αθανάσιος
Ασφαλισμένοι αιώνια
230
ΚΟΛ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13368
77
Κόντογλου , Φώτης (1895-1965)
Γίγαντες ταπεινοί
960-7006-71-2
281.9
ΚΟΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13433
142
-
Γραμματεύς αλληλογραφίας
808.86
ΓΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13334
43
Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν. (1886-1977)
Δογματική της ορθοδόξου καθολικής εκκλησίας
230
ΤΡΕ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13374
83
Τρεμπέλας , Παναγιώτης Ν. (1886-1977)
Δογματική της ορθοδόξου καθολικής εκκλησίας
230
ΤΡΕ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13375
84
Τρεμπέλας , Παναγιώτης Ν. (1886-1977)
Δογματική της ορθοδόξου καθολικής εκκλησίας
230
ΤΡΕ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13405
114
Καρατζάς , Φιλοποίμην Β.
Εγκόλπιο ανεξικακίας
241.6
ΚΑΡ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13443
152
Φουτζόπουλος, Δημοσθένης Αθαν.
Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν
264
ΦΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13400
109
Καλλίνικος Ι. Καρούσος, Μητροπολίτης Πειραιώς
Η Εβδομάδα των Παθών
232.96
ΚΑΛ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13401
110
Καλλίνικος Ι. Καρούσος, Μητροπολίτης Πειραιώς
Η Εβδομάδα των Παθών
232.96
ΚΑΛ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13398
107
Κολλάς, Αθανάσιος
Η πέτρα της πίστεως και η αυταπάτη των συγχρόνων πολεμίων της.
289.9
ΚΟΛ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13414
123
Γουμενοπούλου , Μαρία (1929- )
Καλημέρα Κυρίες μου
960-7330-02-1
889.334
ΓΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13392
101
Παπουτσόπουλος, Χριστόφορος Ν.
Κυριακοδρόμιον
252
ΠΑΠ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13393
102
Παπουτσόπουλος, Χριστόφορος Ν.
Κυριακοδρόμιον
252
ΠΑΠ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13394
103
Παπουτσόπουλος, Χριστόφορος Ν.
Κυριακοδρόμιον
252
ΠΑΠ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13395
104
Παπουτσόπουλος, Χριστόφορος Ν.
Κυριακοδρόμιον
252
ΠΑΠ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13416
125
Κασσιανή , Μοναχή
Λόγος σιωπής

978-960-527-497-9
240
ΚΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΟΥ
13438
147
Χαραλαμπίδης , Γρηγόριος Π.
Μεταμορφώσεις καί αλλοιώσεις ψυχών
230
ΧΑΡ