07 Δεκεμβρίου, 2023

Τελευταια Νεα

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΟΛΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ «2023 DARE»

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΟΛΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ «2023 DARE»

Καθώς το Παγκόσμιο Φόρουμ Διάκρισης και Ριζοσπαστικής Δέσμευσης (Discernment And Radical Engagement, DARE) ολοκληρώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, 120 συμμετέχοντες από 30 διαφορετικές χώρες άρχισαν να επιστρέφουν στην πατρίδα τους, φέρνοντας μαζί τους νέες ιδέες, δράσεις και εμπνεύσεις. Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου εκπροσωπήθηκε από τον αναπληρωτή διευθυντή της, Δρ. Νικόλαο Ασπρούλη, ο οποίος παρουσίασε μια σύντομη εισήγηση με θέμα: «“Για τη ζωή των …ζώων”: Η χριστιανική ανθρωπολογία επανεξεταζόμενη υπό το φως της κλιματικής κρίσης».

Το φόρουμ, με θέμα «Liberation quest(ion)s» («Εκστρατεία (ερωτήματα) απελευθέρωσης») ήταν ένας χώρος συνάντησης μελετητών και ακτιβιστών από διάφορα μέρη του κόσμου, με σκοπό την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων ριζικά, δημιουργικά και δίκαια, ώστε να δημιουργηθούν πόροι που μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον της βιβλικής και θεολογικής εκπαίδευσης. Η συνάντηση χωρίστηκε σε έξι ρεύματα: Οικολογία και Ανθρωποκαινισμός, Οικονομία και Ειρήνη, Ανάπτυξη και Αποικιοκρατία, Τελετουργίες και Τελετές, Σκλαβιές και Μαθητείες, και Κάνοντας Θεολογία στην Εποχή των Κρίσεων.

Το 2023 DARE καλωσόρισε έναν πρωτοφανή αριθμό συμμετεχόντων από τον Παγκόσμιο Νότο, καθώς και έναν πρωτοφανή αριθμό νεαρών συμμετεχόντων, και όλοι έθεσαν δημιουργικά ερωτήματα για τις κύριες θεολογικές και βιβλικές κατευθύνσεις. Το φόρουμ καθοδηγήθηκε από μια Διευθύνουσα Ομάδα, η οποία δεσμεύτηκε μέσα σε 15 μήνες να σχεδιάσει, να συντονίσει και να συνεχίσει το φόρουμ με δημοσιεύσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και άλλα μέσα επικοινωνίας, διαχέοντας τους καρπούς του DARE στο ευρύτερο παγκόσμιο κοινό του Συμβουλίου Παγκόσμιας Ιεραποστολής (CWM).

Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ιεραποστολής, Dr Jooeseup Keum, ευχαρίστησε τους «προοδευτικούς και ανατρεπτικούς θεολόγους» του DARE για το έργο τους προς τη συλλογική διάκριση και τη ριζοσπαστική δέσμευση σε διάφορα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τον σύγχρονο κόσμο. Ο αγώνας για την απελευθέρωση είναι απείρως πολύπλοκος, είπε ο Keum. «Το CWM, ως μια κοινότητα μετασχηματιζόμενων μαθητών, τολμά να αφήσει τη δικαιοσύνη και την ειρήνη του Θεού να λάμψουν στον κόσμο», είπε. «Το DARE φέρνει προοδευτικούς θεολόγους, ηγέτες εκκλησιών και κοινωνικούς ακτιβιστές σε έναν απαιτητικό και δημιουργικό διάλογο, και έτσι διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην αλληλεπίδραση με την πίστη και τη ζωή, προσφέροντας ζωτική κριτική στα κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής και μεταφράζοντας την ακαδημαϊκή εργασία στον πνευματικό ακτιβισμό».

Δείτε την πρωτότυπη ανακοίνωση εδώ https://www.cwmission.org/as-dare-global-forum-concludes-theologians-bring-ideas-and-actions-back-to-the-grassroots/

 

VOLOS ACADEMY AT THE 2023 DARE FORUM

As the Discernment and Radical Engagement (DARE) Global Forum concluded on 16 September in Bangkok, Thailand, 120 participants from 30 different countries began to return home, bringing new ideas, actions, and inspirations with them. Volos Academy for Theological Studies was represented by its deputy director, Dr. Nikolaos Asproulis, who delivered a short paper on the topic: «“For the life of the …animals”: Christian anthropology revisited in light of the climate crisis».

The forum—convening under the theme “Liberation quest(ion)s”—was a platform for scholars and activists from different parts of the world to address critical concerns radically, creatively, and justly, and to create resources that can shape the future of biblical and theological education. The gathering was divided into six streams: Ecology and Anthropocene, Economy and Peacebuilding, Development and Coloniality, Rituals and Ceremonies, Slaveries and Discipleships, and Doing Theology in the Age of Crises.

The 2023 DARE welcomed a record number of participants from the Global South, as well as a record number of young participants, all of whom creatively challenged mainline theological and biblical scholarships. The forum was led by a Steering Group, all of whom made a 15-month commitment to plan, moderate, and follow up the forum with publications, webinars, and other means of communicating the fruits of DARE to CWM’s wider global audience.

CWM General Secretary Dr Jooeseup Keum thanked DARE’s “progressive and subversive theologians” for their work towards collective discernment and radical engagement” on various critical issues that are pertinent to our contemporary world. The struggle for liberation is infinitely complex, Keum said. “CWM, as a community of transforming disciples, dare to let God’s justice and peace shine brightly in the world,” he said. “As the DARE brings progressive theologians, church leaders and social activists into a discerning and creative space, it plays a prominent role in interacting with faith and life, offering vital critique to the socio-economic and political issues of the day, and translating academic work into intellectual activism.”

See the original announcement here https://www.cwmission.org/as-dare-global-forum-concludes-theologians-bring-ideas-and-actions-back-to-the-grassroots/

Related posts