23 Σεπτεμβρίου, 2023

Χιλιάδες αντίτυπα της Καινής Διαθήκης στη δημοτική διανέμει στη Μαγνησία η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος – Αναδημοσίευση από myvolos.net

Αναδημοσίευση από myvolos.net

 

Χιλιάδες αντίτυπα της Καινής Διαθήκης στην Δημοτική γλώσσα, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, διανέμει στη Μαγνησία η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού.

Σύμφωνα με τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ιγνάτιο, η διανομή του υλικού έχει ολοκληρωθεί στην περιφέρεια της Μαγνησίας και πλέον γίνεται διανομή πόρτα πόρτα στον Δήμο Βόλου.

Συνεργεία από Ενορίες, παραλαμβάνουν τις σφραγισμένες πλαστικές σακούλες που περιέχουν το βιβλίο, το dvd κ.α. και τις διανέμουν πόρτα πόρτα στις κατοικίες.

Στο οπισθόφυλλο, ο Δημητριάδος Ιγνάτιος αναφέρει:

Αγαπητοί μου,

μέ άφορμή τόν εορτασμό των 200 ετών της εθνικής μας παλιγγενεσίας προσφέρουμε την Καινή Διαθήκη σέ κάδε σπιτικό τής περιοχής μας.

‘Ο Τριαδικός Θεός τίμησε εμάς τούς’Έλληνες, διότι θέλησε ό Λόγος Τοϋ νά γραφτεί στή δική μας γλώσσα.

Μιά τιμή όμως πού συνοδεύεται καί από μιά μεγάλη ευθύνη, πού είναι ή άνάγνωση καί μελέτη Του.

Η αλήθεια είναι ότι, ενώ ώς λαός χαρακτηριζόμαστε από έντονη θρησκευτικότητα, άγνοοϋμε, ωστόσο, τό περιεχόμενο τοϋ Ευαγγελίου, τό μήνυμα τοϋ όποιου σαγήνευσε τόν ελληνικό κόσμο πρίν άπό δύο χιλιάδες χρόνια καί διαμόρφωσε τόν πολιτισμό καί τήν ταυτότητά του.

Σήμερα πού άμφισβητοΰνται καί επαναπροσδιορίζονται άξιες καί θεσμοί αιώνων, είναι επιτακτική ή ανάγκη τοϋ έπανευαγγελισμού μας, ή επιστροφή στήν πηγή τής Πίστης μας.

Νά ξαναγνωρίσουμε τό επαναστατικό καί ζωοφόρο μήνυμα των Καλών Νέων, γιά τά οποία είπε ό Ίησοΰς: «Τά λόγια πού σάς είπα εγώ είναι πνεύμα καί είναι ζωή.» (Ιωάν. 6.63). Ένώ μιλώντας στούς Σαδδουκαίους είπε: «Βρίσκεστε σέ πλάνη, γιατί δεν γνωρίζετε τίς Γραφές» (Ματθ. 22.29). Ή πλάνη δέν βρίσκεται μόνο στή διαστρέβλωση τής άλήθειας, άλλά καί στήν άγνοιά της. Γι’ αυτό καί ό ‘Άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος μάς προειδοποιεί: «Μεγάλος γκρεμός καί μεγάλο βάραθρο είναι ή άγνοια των Γραφών καί μεγάλη προδοσία της σωτηρίας τό νά μή γνωρίζει κάποιος κανέναν άπό τούς θεϊκούς νόμους», άλλά καί μάς ενθαρρύνει: «Ή μελέτη των Γραφών είναι άνοιγμα τού ουρανού».

Άς ανοίγουμε, λοιπόν, καθημερινά τόν ουρανό καί ας τρεφόμαστε μέ τόν Λόγο τοϋ Θεοΰ!

Μητροπολίτης Δημητριάδος ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Related posts