08 Αυγούστου, 2020

Χαιρετισμός του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στο 9ο Εθνικό & Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, Βόλος 11/7/2013

Μέ μεγάλη χαρά χαιρετίζω σήμερα τό 9ο Ἐθνικό καί Διεθνές Συνέδριο, πού διοργανώνει ἡ Ἑλληνική Ἑταιρεία Συστημικῶν Μελετῶν. Καί ὀφείλω νά ὁμολογήσω τήν ἰδιαίτερη ἱκανοποίησή μου, καθώς μιά σχετικά νέα ἑταιρεία ἐν μέσῳ ποικίλων κρίσεων φιλοξενεῖ ἕνα τόσο σημαντικό συνέδριο στήν ὄμορφη πόλη μας, συγκεντρώνοντας ἐκλεκτούς καί καταξιωμένους ἐπιστήμονες καί συνέδρους.

Χαιρόμαστε γιά τήν παρουσία ὅλων σας σήμερα, σεμνυνόμεθα γιά τή ζηλευτή κατάρτισή σας καί σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν πολύτιμη εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρετε, νά προσεγγίσουμε δειλά καί ἐμεῖς τήν ἐπιστήμη πού διακονεῖτε· νά ἀνακαλύψουμε τή Συστημική Σκέψη καί Ἀνάλυση· νά μυηθοῦμε σέ μιά πραγματικότητα γνώριμη μέν σέ σᾶς τούς εἰδικούς ἐπιστήμονες, πλήν ὅμως ἄβατη καί ἀπροσπέλαστη στό εὐρύ κοινό, στούς περισσότερους ἀπό μᾶς· νά ἀνοίξει ὁ γνωστικός μας ὁρίζοντας στή διάσταση τῆς Συστημικῆς Δυναμικῆς, τῆς ὁποίας τά σύνορα ὁριοθετεῖ μονάχα ἡ εὐρύτητα τῆς φαντασίας καί οἱ καταπληκτικές δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ.

Ἀποδεικνύει ἡ ἐπιστήμη σας καί ἐκφράζει τήν ἀκόρεστη δίψα τοῦ ἀνθρώπου γιά κατανόηση καί ἀναπαραγωγή τῶν συστημάτων, πού μᾶς περιβάλλουν. Καί βέβαια, ἀναγνωρίζουμε ὅλοι τή σημαντικότητα της. Μένουμε ἔκθαμβοι μπροστά στίς ἀσύλληπτες δυνατότητες τῆς Συστημικῆς Ἐπιστήμης καί τίς φιλόδοξες προοπτικές της γιά ποικίλη προσφορά στήν ἀνθρωπότητα. Ἀναρωτιόμαστε, ἴσως, κάποιες φορές ἄν οἱ προοπτικές αὐτές θά εἶναι γιά τόν κόσμο ἄμοιρες προβλημάτων καί ἠθικῶν διλημμάτων. Ἡ ἐπιστήμη ὁλοένα ἐξελίσσεται· Ποτέ ὅμως ἄλλοτε ἡ πρόοδος δέν συνοδεύτηκε ἀπό τόσο φόβο καί περίσκεψη, πού δημιουργεῖ ἡ ψευδαίσθηση τῆς ἀνθρώπινης παντοδυναμίας. Κι αὐτό γιατί ἡ τεχνολογία μεγιστοποίησε τήν ἀξιοποίηση τῆς ἀνθρώπινης δύναμης. Ἡ ρομποτική ὑποκατέστησε τή μυϊκή προσπάθεια, ἡ πληροφορική τή μνήμη, ἡ κυβερνητική τή σκέψη. Ἄραγε ὁ ἄνθρωπος θά εἶναι στό προσεχές μέλλον σέ θέση νά ἐλέγχει τίς διάφορες ἐφαρμογές τῶν ἴδιων τῶν ἀνακαλύψεών του;

Ὡστόσο, ἡ Ἐκκλησία στέκεται μέ δέος καί θαυμασμό μπροστά στά ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης. Πιστεύει ὅτι ἡ γνώση ἀποτελεῖ δῶρο τοῦ Θεοῦ, καί δυνατότητα μετοχῆς στήν πανσοφία Του. Πιστεύει ὅτι ὁ ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσης καί τήν ἐπιστημονική ἀνακάλυψη ἔχει κάτι τό θεϊκό μέσα του. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία ἐνθαρρύνει, στηρίζει καί εὐλογεῖ κάθε προσπάθεια, ἡ ὁποία κατατείνει στήν προαγωγή τῆς ἐπιστήμης γιά τήν εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό τό μήνυμα ἀπευθύνει σέ ὅλους μας· αὐτό πού τόσο ὄμορφα καί συνοπτικά ἀποδίδει ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς μέ τό στίχο του: «για τήν ἀλήθεια πάλεψε καί γιά τήν ἐπιστήμη».

Κλείνοντας τόν ἁπλό αὐτό χαιρετισμό, θά ἤθελα νά ἐκφράσω πρός μέν τήν ὀργανωτική ἐπιτροπή τά πολλά καί θερμά μου συγχαρητήρια γιά τήν πρωτοβουλία τῆς διοργάνωσης, ἀλλά καί τίς εὐχαριστίες μου γιά τήν τιμητική πρόσκληση νά συμμετάσχω σέ τούτη τήν τελετή ἔναρξης· πρός ὅλους δέ, θά ἤθελα νά ἐκφράσω τίς καλύτερες τῶν εὐχῶν μου γιά ὑγεία, ἐνίσχυση στό ἔργο σας, ἐπιτυχία καί εὐόδωση τῶν στόχων αὐτοῦ τοῦ συνεδρίου. Μέ τίς σκέψεις αὐτές σᾶς σφίγγω τό χέρι καί δίνω σέ ὅλους καί στόν καθένα ξεχωριστά τήν πατρική εὐχή καί εὐλογία μου.

Related posts