23 Σεπτεμβρίου, 2023

Φροντιστήριο Λειτουργικῆς γλώσσας

Πρός τούς
Εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Φροντιστήριο Λειτουργικῆς γλώσσας»

 

 

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,
Ὅπως ἔχετε πληροφορηθεῖ ἀπό σχετική ἀνακοίνωση, ἀποφασίσαμε τήν ἵδρυση στήν Ἱερά Μητρόπολή μας «Φροντιστηρίου Λειτουργικῆς γλώσσας», τό ὁποῖο θά φιλοξενηθεῖ στό Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Θεοδώρων Βόλου καί τήν εὐθύνη λειτουργίας του θά ἔχει ὁ Ἀρχιμ. π. Συμεών Γεωργιάδης.
Στό πλαίσιο τοῦ διαλόγου γιά τήν κατανόηση ἤ μή τῆς λειτουργικῆς γλώσσας, δηλαδή τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς, ἐν σχέσει μέ τήν ἐνεργότερη καί ἐνσυνείδητη συμμετοχή τῶν πιστῶν μας καί δή τῶν νέων στή Θεία Λατρεία, μᾶς ἔχουν ἀπασχολήσει οἱ τρόποι τῆς ποιμαντικῆς ἀντιμετώπισης τοῦ προβλήματος. Τό θέμα συζητεῖται ἔντονα τά τελευταῖα χρόνια καί ἔχουν προταθεῖ διάφορες λύσεις. Τό ἔγχείρημά μας, λοιπόν, αὐτό ἐντάσσεται στήν ποιμαντική ἀγωνία μας γιά τήν ὀρθή συμμετοχή στήν «Λογική» λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας. Θεωροῦμε ὅτι τό Φροντιστήριο αὐτό θά προσφέρει τή δυνατότητα στούς καλοπροαίρετους καί φιλομαθείς χριστιανούς μας νά μάθουν καί νά καταλάβουν τά λεγόμενα στίς ἀκολουθίες, ἐφόσον, δέ, τό ἐγχείρημα αὐτό ἐπιτύχει ὑπᾶρχει ἡ προοπτική νά διαδοθεῖ ἡ προσπάθεια αὐτή καί σέ ἄλλες Ἐνορίες.
Γι΄ αὐτό καί σᾶς καλοῦμε νά στηρίξετε αὐτό τό ἐγχείρημα, ἐνημερώνοντας καί προτρέποντας τούς πρόθυμους Ἐνορίτες σας νά συμμετάσχουν στά μαθήματα τοῦ Φροντιστηρίου, ὥστε νά δημιουργηθοῦν πυρῆνες. Δίχως ἡ λειτουργία τοῦ Φροντιστηρίου νά θεωρεῖται πανάκεια γιά τό γενικότερο πρόβλημα τῆς συμμετοχῆς στή Θεία Λατρεία, εὐελπιστοῦμε ὅτι θά ἀποδώσει καρπούς, διότι θά δοθεῖ ἡ δυνατότητα σ΄ ὅσους τουλάχιστον τό θελήσουν νά ἐντρυφήσουν στά ἱερά κείμενα. Εὐχῆς ἔργον θά εἶναι νά συμμετάσχουν νέοι, περισσότερο, ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς συναντοῦν καί περισσότερες δυσκολίες.
Τά μαθήματα θά πραγματοποιοῦνται κάθε Δευτέρα στίς 8 τό βράδυ στό Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Θεοδώρων Βόλου καί θά εἶναι δωρεάν. Τά μαθήματα θά διδάσκει εἰδικευμένη φιλόλογος. Γιά περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νά ἀπευθύνεσθε στόν Ὑπέυθυνο π. Συμεών Γεωργιάδη στό τηλ. 24210-24271, στόν ὁποῖο νά παραπέμπετε καί τούς ἐνδιαφερομένους.
Μέ τήν πεποίθηση ὅτι θά συμβάλετε καί σ΄ αὐτήν τήν πρωτοβουλία μας, εὐχόμαστε νά ἔχετε πλούσια τή Χάρη καί τόν Ἁγιασμό τοῦ Ἐπιφανέντος Κυρίου μας.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν,

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ο ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Related posts