10 Αυγούστου, 2020

Ίδρυση αθλητικού συλλόγου “Δημητριάς” – Εγκύκλιος

Π ρ ό ς
Τούς Πανοσιολ. καί Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους
τῶν Ἱερῶν Ναῶν Βόλου, Νέας Ἰωνίας καί Περιχώρων
εἰς τάς ἕδρας των

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἡ πρόνοια γιά τήν κατήχηση καί τήν ποιμαντική τῶν νέων μας, μέσω νέων τρόπων προσέγγισής τους, μᾶς ὁδήγησε στήν υἱοθέτηση τῆς πρότασης γιά τήν ἵδρυση ἑνός ἀθλητικοῦ συλλόγου ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ἔτσι μέ τήν εὐθύνη τοῦ Γραφείου Νεότητος ἱδρύθηκε ὁ Ἀθλητικός Σύλλογος «ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ», ὁ ὁποῖος θά διοργανώνει τακτικές ἀθλητικές δραστηριότητες καί θά συντονίζει ὅλες τίς ἀθλητικές ἐκδηλώσεις τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Συγκεκριμένα, ἀπό τήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς θά λειτουργήσουν δύο τμήματα ποδοσφαίρου γιά ἀγόρια ἀπό 9 μέχρι 12 ἐτῶν. Οἰ προπονήσεις τῶν τμημάτων αὐτῶν θά γίνονται στό καινούργιο καί σύγχρονων προδιαγραφῶν γήπεδο ποδοσφαίρου 5 ἐπί 5, πού βρίσκεται στό προαύλιο χῶρο τοῦ ἰδιωτικοῦ Λυκείου μας «Ἅγιος Ἀπόστολος ὁ Νέος» στή Νέα Ἰωνία. Οἰ αἰτήσεις συμμετοχῆς θά γίνονται στόν ὑπεύθυνο π. Μάξιμο Παπαϊωάννου, ἀπό 1η ἕως 25 Σεπτεμβρίου καθημερινά, ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Βόλου καί κατά τίς ὥρες 10 μέ 12 τό πρωί καί 7 μέ 9 τό ἀπόγευμα. Πληροφορίες θά μποροῦν νά λαμβάνουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι καί στούς τηλεφωνικούς ἀριθμούς 24210 – 25630 καί 6976805672.

Θεωροῦμε πώς τό νέο αὐτό ἐγχείρημα συναντᾶ τή συναντίληψη σας καί θά βρεῖ τή στήριξη ὅλων μας. Γι΄ αὐτό καί παρακαλοῦμε νά ἐνημερώσετε σχετικά τούς ἐνορίτες σας καί εἰδικότερα τά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ καί τῆς Ἐνορίας σας γιά τό πρόγραμμα αὐτό, τό ὁποῖο ἐλπίζουμε ὅτι θά σφυρηλατήσει πολλαπλά ὡφέλιμους δεσμούς τῶν νέων μας μέ τήν Ἐκκλησία.

Εὐχόμενος καλό χειμώνα, ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας τή χάρη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ στή ζωή, τήν οἰκογένεια καί τή διακονία σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Related posts